Nytt IT-system ger bättre och säkrare dialysvård

På Dialysmottagningen i Kalmar arbetar man med ett nytt IT-system som har förbättrat både behandling och arbetsmetod.  

-Arbetet för personalen blir mer tidseffektivt och patientsäkerheten ökar, säger Hanna Lönnemyr, sjuksköterska och super-user.

På dialysmottagningen i Kalmar jobbar 27 sjuksköterskor som har hand om 85 patienter, varav 10 på dialysmottagningen i Oskarshamn och 20 på självdialysmottagning. Sedan i fjol har avdelningen arbetat med IT-systemet TDMS=Therapy Data Management System . Systemet gör det möjligt för att arbeta papperslöst och ska vara mer patientsäkert eftersom systemet innehåller behandlingsordination som förs över direkt till dialysmaskinen via ett patientbundet behandlingskort det vill säga maskinen blir inställd på de behandlingsparametrar som står i ordinationen.

-Förut ställde vi in dialysmaskinen för hand genom att läsa av ordinationen i vårt datasystem Cosmic, säger Hanna Lönnemyr. Hon och kollegan Maria Mörsare är så kallade super-users. Detta innebär att de ingår i en liten grupp som lärde sig systemet från början av Fresenius Medical Care, som tillverkar tekniken, och att de nu är systemadministratörer. Detta innebär att de har vissa befogenheter och tillgång till flera menyer som övrig personal inte har. Det är till dem personalen kan vända sig om det uppstår problem eller frågor kring systemet.

Hanna Lönnemyr och Maria Mörsare är så kallade super-users och har fått specialutbildning för att lära sig tekniken

Vilka är fördelarna med det nya IT-systemet?

-Under behandlingens gång kan vi följa olika behandlingsparametrar på dataskärmen exempelvis vi kan läsa av hur mycket vätska som vi avlägsnat från patienten. Denna del i systemet kallas för TMON (Theraphy Monitor) och är en övervakningsdel där vi kan följa dagens dialysbehandling. 

Förut arbetade de med ett dialysprotokoll där de för varje dialysbehandling fyllde i vissa parametrar vid minst tre olika tillfällen under dialysen, dessa lästes av i samband med blodtryckstagning men nu förs dessa parametrar in automatiskt vid varje blodtryckskontroll och lagras i systemdelen som kallas TSS.

-I detta system lagras alla dialysbehandlingar så man har en tydlig översikt över hur dessa sett ut, man ser parametrar som vikt före och efter dialysbehandling, vätskevolymer, blodtryck och mycket mer. Många av parametrarna som finns här satt vi förut och förde in för hand i vårat datajournalsystem Cosmic efter varje avslutad dialysbehandling, detta kunde vara mycket tidskrävande, säger Hanna

– I TSS delen finns även dialysordinationen och information om vilken kärlaccess som patienten har.  När vi rondar patienterna så har vi stor hjälp av den behandlingsdata som finns sammanfattad i TSS, säger Maria Mörsare.

Rent praktiskt innebär Hanna och Marias arbete att det kort som patienten använder vid vågen stoppas in i dialysmaskinen och behandlingen laddas ner till dialysmaskinen. Behandlingen blir då synlig i övervakningsdelen TMON. Därefter kontrolleras maskininställningarna så att allt ser korrekt ut och dialysbehandlingen kan startas. 

-Detta innebär att vi kan sitta vid datorn och övervaka behandlingen, vi behöver inte gå till maskinen varje gång vi vill läsa av en specifik parameter. När behandlingen avslutas sparas all behandlingsdata ner och hamnar i TSS, menar Hanna.

Hanna Lönnemyr visar it-systemet i Kalmar.

Är det några fördelar med systemet för patienterna?

För patienterna innebär införandet av systemet ingen större skillnad. Det enda är att de nu har ett patientkort som förs in i en kortläsare vid vågen som registrerar deras vikt och sedan tar patienten med sig kortet in till sin dialysmaskin. Detta gör att det blir mer patientsäkert när allt finns registrerat på kortet, säger Maria.

Vilka är vinsterna för personalen?

För oss sjuksköterskor innebär det att det blir mer tidseffektivt och patientsäkert eftersom vi har alla behandlingsparametrar på kortet och dessa laddas ner på dialysmaskinen dvs ingen risk för felinställningar som det kan bli vid manuell inställning av maskinen. Stor fördel är att vi arbetar papperslöst, avslutar Hanna

FAKTA:

TDMS=Therapy Data Management System. IT-system som gör det möjligt att arbeta papperslöst. Patientsäkert eftersom systemet innehåller behandlingsordination som förs över direkt till dialysmaskinen via ett patientbundet behandlingskort det vill säga maskinen blir inställd på de behandlingsparametrar som står i ordinationen.

TMON(Theraphy Monitor)  Övervakningsdel där man kan följa den dagliga dialysbehandlingen.

TSS( Therapy support suite)  Är hjärtat i systemet. Här lagras all information. Här finns dialysordinationen och information om vilken kärlaccess som patienten har. 

Av Ulrika Efthamre

Foto Mikaela Lindholm