Nya scheman och stopp för gästdialys – olika lösningar räddade sommaren

Stopp för gästdialys, kortare arbetsdagar, fler undersköterskor. Det var några av lösningarna för att klara sommaren på landets dialysmottagningar. Men flera dialysmottagningar rapporterar också att de har kunnat ta emot patienter för gästdialys som vanligt och klarat sig utan inskränkta öppettider. Dialäsen har gjort en rundringning till några av landets dialysmottagningar.

I våras var oron för dialysvården stor på flera håll i landet. Särskilt uppmärksammad var situationen på dialysmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Där var 13 av 30 sjukskötersketjänster vakanta och inför sommaren hotade situationen att bli än värre. Fler sjuksköterskor var på väg att säga upp sig på grund av den hårda arbetsbelastningen.

Men det befarade sommarkaoset har uteblivit, enligt Britt-Louise Allenius, t f chefsjuksköterska. 

– Det besvärliga läget har vänt, eller i alla fall bromsats upp, säger hon.

Förändringen har skett med hjälp av åtgärder inom flera områden. En av åtgärderna var att antalet patienter minskades med hjälp av utökade avtal med privata dialysmottagningar. En annan åtgärd var att sjuksköterskorna på Huddingedialysen fick ett särskilt lönepåslag.

– Det är en ovanlig åtgärd. Bakgrunden var att fler sjuksköterskor var på väg att säga upp sig och att det fanns stora svårigheter att rekrytera, säger Britt-Louise Allenius.

Semesterperiodens arbetsscheman specialanpassades också. Sommarschemat har, i likhet med flera andra vårdenheters sommarscheman, en veckoarbetstid på 32 timmar för heltidsarbetande. Men den tillfälliga arbetstidsförkortningen tas ut annorlunda. Ofta innebär sommarschemat färre och lite längre arbetspass.

– Men vi har lagt ett schema med kortare dagar istället, eftersom alla här har varit så utarbetade. Att jobba längre pass hade inte varit någon bra idé även om det inneburit fler lediga dagar, säger Britt-Louise Allenius.

För de patienter, cirka 60 personer, som numera tillhör Huddingedialysen har sommaren inte inneburit några inskränkningar i öppettider eller antal dialystillfällen, enligt Britt-Louise Allenius.

 – Det är svårt för mig att uttala mig om hur patienterna uppfattat förändringarna, för de som fick byta dialysmottagning med kort varsel blev det naturligtvis olyckligt. Men jag tror att situationen här upplevs som lugnare nu, säger Britt-Louise Allenius.

 Färre gästdialyser i Växjö

På dialysenheten i Växjö har sommarsemestrarnas effekter märkts för flera patienter som inte kunnat få gästdialys, enligt Karin Ingwald, avdelningschef på dialysenheten, Centrallasarettet Växjö.

– Vi har gått ner på miniminivå och det har lett till att vi har klarat ordinarie verksamhet. Men vi har fått säga nej till många som har velat få gästdialys, uppskattningsvis mellan 5 och 10 personer har fått nej, säger Karin Ingwald.

– Vi har även vid några tillfällen fått minska antalet behandlingar per vecka för patienterna som klarar det och endast patienter som sköter sin behandling själv erbjuds mer än 3 behandlingar per vecka, säger hon.

För att klara sommaren har semesterperioden spritts ut över en längre tid och en viss personalrotation sker med lasarettets vårdavdelningar. Flera andra omständigheter bidrar också till att verksamheten fungerar under sommartid, enligt Karin Ingwald.

– Vi har en bra och stabil personalgrupp. Vi har också patienter som rest bort över sommaren, och det friger lite plats hos oss.

Gästplatser men lördagsstängt i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik har dialysverksamheten flutit bra under sommaren, enligt Åsa Andersson, enhetschef på Njurmedicinska enheten, Örnsköldsvik sjukhus.

– Det har flutit på bra trots att vi haft en del sjukdom i personalgruppen. Vi hade planerat att ta emot gästdialyser också, men de som hade tänkt sig att komma hit tackade sedan nej, säger hon.

Antalet egna patienter är för tillfället färre än vanligt, därför fanns potential för att ta emot gästdialyser. Sommarsemestrarna märks för patienternas del framförallt genom att dialysen håller lördagsstängt och att en del patienter behöver ändra sina vanliga tider.

– Men det som har varit besvärligt för oss den här sommaren handlar inte om sjuksköterskebrist. Däremot har vi bara en njurläkare och när han hade semester fanns det ingen läkare på plats. Inför detta hade en handlingsplan upprättats men oförutsedda problem uppstod som innebar att vi fick hitta olika lösningar eftersom, säger Åsa Andersson.

Sommaren fungerar också bra tack vare att möten och andra sidouppgifter ligger nere, konstaterar Åsa Andersson.

– Vi har också erfaren personal, en grupp som har jobbat länge. Sedan bemannar vi upp med duktiga undersköterskor, säger hon.

Brev till alla patienter i Örebro

I Örebro har dialysverksamheten flutit på bra under sommaren, men i våras märkte Malin Löfgren Andersson, avdelningschef på hemodialysmottagningen i Örebro, att det fanns en oro inför sommaren.

– Våra patienter såg ju många rapporter i media om bristen på vårdpersonal i hela landet och vi märkte att det fanns en oro även här. Därför skrev jag ett sommarbrev till alla patienter om hur det fungerar under sommaren, säger hon.

Patienterna fick till exempel veta att färre personer arbetar under sommaren och att det kan innebära lite längre väntetid när man börjar dialysen, men att verksamheten flyter på som vanligt.

– Det finns en risk för spekulationer om man inte informerar. Vi har haft mailkontakt med patientföreningen och informerat dem angående sommaren.

Under sommaren har region Örebro erbjudit 100 kronor per timme, utöver kvalificerad övertid, för dem som går in och tar extra pass.

– Vi har behövt ta in personal som jobbar extra så att det är bra att detta funnits som kan öka intresset för att ta extra pass, säger hon.

– Dialysverksamheten har fungerat bra, vi har inte behövt göra några inskränkningar i tider för patienterna hittills, säger Malin Löfgren Andersson.

Många gäster på Roslagsdialysen

Roslagsdialysen i Norrtälje finns i en kommun som mångdubblar sitt invånarantal varje sommar när sommargästerna kommer. Till Roslagsdialysen kommer följaktligen också många som vill ha gästdialys.

– Vi har nog 1-2 personer per dag som är gäster här, säger Magdalena Ivarsson, chefsjuksköterska.

I vanliga fall har dialysmottagningen 13 tappställen, men under sommaren är det fullbelagt med en extra plats igång, vilket alltså innebär 14 tappställen.

– Det fungerar tack vare mycket planering och tack vare att vi tar in extra personal som undersköterskor och köksbiträden som gör kringarbete som vi sjuksköterskor gör i vanliga fall. Alla sköterskor har kunnat ta ut sin semester, säger hon.

Några andra bidragande faktorer till att verksamheten fungerar trots ett högre patienttryck under sommaren är det finns en erfaren personalgrupp och att många patienter gör mycket på egen hand, enligt Magdalena Ivarsson.

– Under de senaste åren har vi arbetat intensivt med det, och vi har kommit igång så att många gör mycket på egen hand. Även de med störst omvårdnadsbehov gör någonting, säger hon.

Inskränkningar i öppettider har heller inte varit aktuellt under sommaren.

– Vi har inte blivit drabbade av vårdkrisen på samma sätt som många andra, vi har en stabil personalgrupp, säger Magdalena Ivarsson.

Vanliga öppettider Danderyd

Även på dialysmottagningen på Danderyds sjukhus har sommaren flutit på med lika många behandlingar som vanligt.

– Vi har god bemanning, både på läkar- och sjuksköterskefronten och de flesta har kunnat få semester den tid de önskat, säger Yvonne Axelsson, chefsjuksköterska.

Under våren hade mottagningen färre patienter än vanligt och kunde därför också avlasta andra enheter som hade kapacitetsbrist. Mottagningen på Danderyd har 29 tappställen och cirka 90 patienter.

– Vi har inte gjort några inskränkningar under sommaren när det gäller öppettider eller annat. Det har fungerat bra eftersom vi har en stabil personalgrupp, säger Yvonne Axelsson.


Av: Susanne Rydell

(Detta är en artikel, tidigare publicerad i Dialäsen 2016)