Nya lösningar krävs för att lösa bristen på sjuksköterskor

Bristen på sjuksköterskor väntas öka de närmaste åren. Frågan har varit aktuell i många år, men ingen självklar lösning är i sikte. Löner och arbetstider är några aspekter som brukar lyftas fram i sammanhanget. Karriärvägar och utbildning är dock minst lika viktiga, enligt några av de sjuksköterskor som Dialäsen har intervjuat.

De flesta arbetsgivare förutspår att bristen på sjuksköterskor kommer att öka, visar en undersökning från SCB. Det råder stor enighet om prognosen. Även Socialstyrelsen utgår från att efterfrågan på hälso-och sjukvårdspersonal fortsätter att tillta.

Konkurrensen om personal, inte minst sjuksköterskor, leder till att landsting och andra arbetsgivare använder olika metoder för att locka personal. Landstinget Dalarna är en av de arbetsgivare som blivit mest omtalade för att ha gjort stor satsning på löneökningar för sjuksköterskor. För Åsa Nordin som är avdelningschef för Dialysmottagningen i Mora har det emellertid inte lett till att rekryteringsfrågan underlättats.

– Det finns en lönesatsning som ger mellan 2 000 och 5 000 kronor extra i månaden, men den gäller för verksamheter som har öppet dygnet runt, och hur mycket man får beror på hur många pass på helger och nätter man har, säger hon.

– Vi på Dialysmottagningen är ju en öppenvårdsmottagning och har alltså inte kunnat använda lönesatsningen som argument vid rekryteringar, säger Åsa Nordin.

I stället får mottagningen välja andra vägar för att hantera bristen på sjuksköterskor.

Problemen att rekrytera märks i hela landet och för att åstadkomma förändringar på ett övergripande plan vill Åsa Nordin ha fler satsningar när det gäller både utbildning och status för sjuksköterskor inom njursjukvården.

– Vi måste fortsätta att utveckla möjligheten att genomföra uppdragsutbildningar och att ha fler utbildningar för sjuksköterskor inom njursjukvård. Det är en fråga som Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) har jobbat för och som behöver utvecklas ännu mer, säger Åsa Nordin.

”Om man vill förbättra rekryteringsläget generellt tror jag att man måste satsa på fler karriärvägar.”

Läs hela artikeln i Dialäsen nummer 4.