Nya internationella riktlinjer för kost- och nutritionsbehandling vid njursvikt

Den 18:e november hölls ett webinarie om de nya internationella riktlinjerna om kost- och nutritionsbehandling vid njursvikt, NKF/KDOQI Nutrition guidelines.

Initiativet kom från en grupp svenska njurdietister (Carla Avesani, Sintra Eyre, Gerd Faxén-Irving och Karin Windahl) vilka har som mål att bevaka nutritionsfrågor, initiera projekt och utbildningar. Bengt Lindholm, Carla Avesani (Karolinska Institutet) och Sintra Eyre (Sahlgrenska) modererade mötet.  Hundra personer från olika yrkesprofessioner och världsdelar deltog. 

Alison Steiber från Academy of Nutrition and Dietetics, Chicago, inledde med att berätta att det var 20 år sedan de första riktlinjerna om nutritionsbehandling vid njursvikt publicerades. Behandlingen av njursjukdom har ändrats avsevärt sedan dess, likaså aspekterna på kost vid njursjukdom. Hon fortsatte med att beskriva gruppens arbetsprocess och hur de gått igenom över 15 000 artiklar i ämnet! De ingående studierna har klassats enligt GRADE systemet (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) som visar kvalitet på evidens samt styrka på rekommendation, där A är högst grad av evidens och D lägst.

BMI prediktor för mortalitet

Lilian Cuppari från Federal University of Sao Paulo, som varit ordförande i arbetsgruppen, fortsatte med att redogöra för innehållet i riktlinjerna. Rekommendationerna är indelade i grupper tillexempel mätning och bedömning av nutritionsstatus där kroppsvikt och sammansatta metoder som 7-p SGA rekommenderas. Enbart BMI rekommenderas inte att använda som mått på nutritionsstatus. Däremot är BMI en stark prediktor för mortalitet vid kronisk njursjukdom. Näringsdrycker rekommenderas till individer som är malnutrierade, eller i riskzon för malnutrition, där enbart kostrådgivning inte har förbättrat nutritionsstatus. Behandlingstiden bör då vara minst 3 månader.

Individuell kostrådgivning viktig

I sista delen av webinariet presenterade Juan Jesus Carrero från Karolinska Institutet rekommendationer för vitaminer, spårämnen och elektrolyter. Serumnivåerna av dessa ämnen är ett resultat av intaget, absorptionen, osmotiska utbyten och utsöndring. Därför är individuell, personcentrerad kostrådgivning viktig. För vissa ämnen har de specifika nivåerna av rekommenderat intag tagits bort. För natrium har man lagt till en rekommendation om att begränsa till <2,3 g (<100 mmol, eller <6 g salt) per dag för att förbättra vätskebalans, blodtryck och proteinuri.

Måltidsmönster rekommenderas

Under den avslutande frågestunden belystes intressanta frågor om bland annat val av proteinkällor, animalisk kontra växtbaserat. I dagsläget finns inte tillräckligt med evidens för att rekommendera en viss typ av proteinkälla, däremot finns en ny rekommendation om måltidsmönster där ett medelhavslikt kostmönster kan rekommenderas för att optimera dyslipidemi. Idag rekommenderas äldre personer ett högre proteinintag (NNR2012). Hur man skall förhålla sig till det i relation till njursvikt fanns önskemål om att få belyst. Det kanske kan bli ett framtida eget webinarie! Föreläsarna betonade att uppdatering av riktlinjer bör vara en kontinuerlig och dynamisk process och att fler studier inom nutritionsområdet behöver prioriteras. Riktlinjerna är publicerade i American Journal of Kidney Disease *

Av: Karin Windahl och Gerd Faxén Irving

Foto: Freepik.com

* Ikizler TA, Burrowes JD, Byham-Gray LD, et al;

KDOQI Nutrition in CKD Guideline Work Group. KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3) (suppl 1):S1-S107.