Nya behandlingar på gång mot klåda hos kroniskt njursjuka

Klåda vid kronisk njursjukdom, CKD-aP, är ett vanligt, oroande och i vissa fall försvagande problem för patienter med CKD och njursjukdom i slutstadiet. Nu finns nya behandlingsterapier som kan bli aktuella i framtiden.

Trots en prevalens på cirka 20% vid CKD och 40% vid njursjukdom i slutstadiet och en tydlig koppling till sämre livskvalitet och sämre medicinska resultat, är klåda ofta underrapporterat av patienter och förbises av sjukvården. 

Detta beror troligen delvis på osäkerhet om dess patogenes och behandling. 

Även HD-patienter drabbas av klåda som underskattas av nefrologer. Enligt en tysk tvärsnittsstudie lider närmare 40 procent av dessa patienter av klåda enligt en studie i Kidney International Reports. 

Flera orsaker

Orsaker till CKD-aP hänförs vanligen till ökad ansamling av toxiner, perifer neuropati, dysregulering av immunsystemet eller opioid dysreglering. Osäkerheten är stor både om dess patogenes och behandling.

Nuvarande strategi för CKD-aP behandling är mångfacetterad med bland annat gabapentin och pregabalin. Om gabapentin eller pregabalin är ineffektiva eller inte kan användas, är bevisen inte tillräckligt starka för att rekommendera någon speciell medicin framför en annan. 

Nya behandlingar

Det finns dock nyare behandlingar som kan vara tillgängliga för att behandla pruritus inom en snar framtid. Nyligen har flera stora, randomiserade kontrollerade studier riktade mot opioid dysreglering gett lovande resultat. Dessa prövningar har väckt nytt hopp för att förstå och behandla detta tillstånd.

Nalfurafine, en kappa opioidreceptoragonist; nalbufin, en mu-opioidreceptorantagonist och kappa-opioidreceptoragonist; och difelikalin, en perifer kappa-opioidreceptoragonist, visar alla positiva resultat i stora, dubbelblinda studier.

Nalfurafin är för närvarande godkänt för användning i Japan. Dessa terapier kan snart bli behandlingsalternativ för patienter med CKD-aP.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Freepik.com

Källa; Kidney Int Rep (2020) 5, 138