Ny vävnadsteknik kan minska väntetid för donatorsorgan

Nidal Ghosheh vid Högskolan i Skövde.

Vaskulära sjukdomar påverkar miljontals människor världen över. Väntetiden för ett donatorsorgan kan vara lång. Högskolan i Skövde har under två år studerat tillverkningen av så kallade individanpassade kärltransplantat som kan minska väntetiden för donatorsorgan – och projektet visar goda resultat.

Den behandling som finns tillgänglig idag när det gäller transplantation vid vaskulära sjukdomar går ut på att man använder patientens egna blodkärl för att transplantera till det skadade området. Behandlingen ger ofta komplikationer och generellt råder det också stor brist på organ för donation.

Visar lovande resultat

I projektet TransTissue har man istället studerat donerade blodkärl. Blodkärlstillverkningen utförs på så sätt att man avlägsnar alla celler från ett donerat blodkärl så att bara strukturen som håller samman cellerna återstår, intakt och funktionell. Till strukturen tillför man sedan patientens eget blod för att förse venen med mottagarpatientens egna proteiner.

– Tekniken har tidigare visat lovande resultat i försök på grisar och inom kort kommer försök även att starta på patienter, säger Nidal Ghosheh vid Högskolan i Skövde.

Snabbare behandling i väntan på donatorsorgan

De grisar som i en tidigare studie har genomgått transplantation av tillverkade blodkärl har inte visat några tecken på avstötning av transplantat, vilket bådar gott inför framtiden.

– Våra resultat visar att anpassning av venen startar redan i provröret. Vi har genom projektet fått bättre förståelse för denna tillverkningsprocess av blodkärl. Ytterligare studier och förbättringar av vävnader tillverkade in vitro skulle innebära snabbare möjlighet till behandling för patienter som väntar på ett donatorsorgan. Eftersom de prekliniska studierna har visat så lovande resultat, kommer det inom kort att genomföras kliniska studier, säger Nidal Ghosheh.

Projektet genomförs tillsammans med företagen Verigraft AB och Xvivo AB.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Högskolan i Skövde

Foto: Högskolan i Skövde