Ny studie om metod som kan resultera i kortare transplantationsköer

Michael Olausson.

I Sverige och världen råder stor brist på njurar för transplantation. Det kostar liv, livskvalitet och mycket pengar. Nu startar Professor Michael Olaussons en studie där hans metod testas på människa för första gången och om allt går enligt plan kommer köerna till transplantation att kunna opereras bort. Tre miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse möjliggör den förestående studien.

Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, har utfört kliniska transplantationer i 35 år och är trygg inför studien som innebär att den metod han utvecklat under sju år nu ska testas på människa.
-Det här kommer att gå bra. Vår tidigare forskning har lärt oss hur vi ska behandla och bedöma njurar för att de ska vara möjliga att transplantera och fungera väl, säger han.

Syrebrist ger dåliga organ

I Sverige avlider cirka 92 000 personer varje år. Endast 200 blir organdonatorer och de har alla avlidit på sjukhus. Michael Olaussons forskning går ut på att njurar från minst 6 000 personer som avlider av hjärtstopp utanför sjukhus varje år också ska kunna användas till transplantation. I dagsläget är det inte möjligt, främst beroende på tidsspannet från den potentiella donatorns död till att njuren kan opereras in i en mottagare. Syrebristen efter hjärtstoppet gör att organen hinner bli för dåliga för att kunna transplanteras. Läkarna har 30–60 minuter på sig att operera ut njuren från den avlidna personen, förbereda den och genomföra transplantationen.

Michael Olaussons metod innebär att njurar som skadats av syrebrist kan återställas till det skick de hade innan syrebristen uppstod, de får en rekonditionering. Samtidigt förenklas hela transplantationsprocessen.

Transplantationer blir billigare
-Metoden ger gott om tid mellan hjärtstopp och transplantation. Den avlidnes njure måste inte opereras ut direkt. Dessutom försvinner behovet av hjärt-lungmaskiner och andra stora resurser som är nödvändiga vid dagens transplantationer. Transplantationerna blir billigare och enklare och kan utföras på fler ställen, inte bara på de största sjukhusen.

Den förestående studien ska genomföras under 2022. Anslaget om tre miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse går till inköp av två så kallade perfusionsmaskiner, som används när de uttagna njurarna behandlas och återställs till friskt skick.
-Den medicinska tekniken utvecklas hela tiden och med den de krav vi ställer. Perfusionsmaskinerna är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra studien, säger Michael Olausson.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Lundbergs Forskningsstiftelse

Foto: Lundbergs Forskningsstiftelse /Åsa Kultje