Ny studie om broccoligroddar för patienter med njursvikt och typ 2-diabetes

Carla Avesani

En ny studie ska undersöka effekten av extrakt från broccoligroddar för patienter med njursvikt och typ 2-diabetes. 

 Många patienter med njursvikt behöver hantera stor mängd tabletter. Vi tror att det finns ett intresse för andra behandlingsmöjligheter, säger Carla Avesani, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska Institutet.  

Studien kan ses som en del i konceptet ”food as medicine”. Broccoli och andra så kallade korsblommiga grönsaker, exempelvis blomkål, broccoli, brysselkål, vitkål och ruccola, är en naturlig källa till ämnet sulforafan. Studien görs av nefrologer och sjuksköterskor vid sju olika kliniker i Sverige.

Minska oxidativ stress

– Ämnet som finns i de korsblommiga grönsakerna har potential att aktivera NRF2 vilket i sin tur skulle kunna minska graden av oxidativ stress och inflammation i kroppen, säger Carla Avesani.

Den nya studien bygger på tidigare forskning om att sulforafan skulle kunna aktivera transkriptionsfaktorn NRF2 som påverkar genuttrycket, på ett sätt som kan tänkas förbättra metaboliska problem som bristande glukoskontroll, oxidativ stress och inflammation. Tidigare forskning omfattar bland annat en studie i Lund innefattande patienter med typ 2-diabetes.

– Vi vill pröva att överföra detta till patienter med njursvikt som har kontraindikationer mot behandling med metformin, säger Carla Avesani.

Hög halt av sulforafan

Att just broccoligroddar ska användas beror på att de har högre halt av sulforafan än större broccoliplantor.  I studien kommer extrakt från groddarna att användas.

– Vi använder extrakt eftersom det ger en högre koncentration och ger oss möjlighet att veta hur stor mängd varje patient får i sig, säger Carla Avesani.

Studien som startade i våras innefattar patienter med CKD stadium 4 och typ 2-diabetes med GFR <45 and> 15 /min/1,73 m2. Förutom att pröva hypotesen att det finns en möjlig effekt på glukoskontroll hoppas forskarna också få ytterligare information om effekter av sulforafan från broccoligroddar. Det handlar bland annat om eventuell minskning av graden av inflammation, fettlever, oxidativ stress och proteinuri hos patienter med njursvikt utan dialysbehandling samt typ 2-diabetes.

Stor utvecklingspotential

Carla Avesani hoppas att studien ska öppna för fler studier, mer forskning behövs för att belysa eventuella effekter.  Men hela området ”food as medicine” har stor utvecklingspotential inom många områden, betonar Carla Avesani. 

– Det finns möjlighet att både förebygga och behandla sjukdom inom konceptet ”food as medicine”. Vi vet att en mer växtbaserad kost och mindre intag av kött kan ha hälsofördelar. Ytterligare ett skäl att ändra kostvanor är att det kan påverka utsläppen av växthusgaser, säger Carla Avesani.

Men även om det kan finnas flera skäl att göra förändringar är livsstilsförändringar en komplex fråga.

– Det är svårt att ändra vanor, och vi har lång väg kvar. Om vi ska nå fram behöver vi nog börja redan i skolan och även vi inom vården kan behöva ändra våra vanor. På mitt modersmål portugisiska har vi ett uttryck som lyder ’vi ska inte bara säga till andra vad de ska göra utan också själva göra vad vi säger’.

Av Susanne Rydell

Foto: Freepik.com/stockking

Fakta: En nationell randomiserad studie med extrakt från broccoligroddar hos patienter med njursvikt och typ-2 diabetes planeras inom Nätverket för klinisk behandlingsforskning inom njurmedicin. Studien startades under våren och väntas pågå under 20 veckor. Peter Stenvinkel, huvudansvarig, och Marie Evans är några av de som arbetar med studien. Carla Avesani är projektkoordinator.