Ny forskning visar koppling mellan kemikalier och risk för njursjukdom


Forskare har hittat kopplingar mellan olika kemikalier i miljön och en högre risk för njursjukdom. Resultaten visas i ett kommande nummer av CJASN, Clinical Journal of American Society of Nephrology.

Exponering för vissa kemikalier kan bidra till utvecklingen av kronisk njursjukdom (CKD), men det växande antalet kemikalier som införs i miljön har gjort det svårt att förstå omfattningen av problemet och att avgöra vilka föreningar som är särskilt giftiga för njurhälsa.

Jeonghwan Lee, MD, Ph.D. (Seoul National University Boramae Medical Center) och hans kollegor har testat hundratals kemikalier för potentiella länkar till CKD, i vad som kallas en miljöomfattande föreningsstudie. 

Forskarna analyserade information om 46 748 amerikanska vuxna som deltog i National Health and Nutrition Examination Survey från 1999 till 2016. De letade efter föreningar mellan 262 kemikalier uppmätta i urin eller blod med tecken på njursjukdomar – specifikt albuminuri och eGFR.

.

Bland de 262 miljökemikalierna uppvisade 7 (3%) signifikanta föreningar med högre risk för albuminuri, lägre eGFR eller en sammansättning av både albuminuri och lägre eGFR. Dessa kemikalier inkluderade metaller och andra kemikalier som inte tidigare har associerats med CKD.

Specifika resultaten visade följande:

Höga blod- och urinnivåer av kotinin (finns i tobak) och höga blodnivåer av 2,5-dimetylfuran (en flyktig organisk förening) och kadmium (en tungmetall) var associerade med albuminuri.

Höga blodnivåer av bly och kadmium var associerade med lägre eGFR.

Höga blodnivåer av kadmium och bly och 3 flyktiga föreningar (blod 2,5-dimetylfuran, blodfuran och urinfenylglyoxylsyra) var associerade med kompositen av både albuminuri och lägre eGFR.

Totalt 23 kemikalier var associerade med lägre risker för en eller flera manifestationer av CKD.

Källa: CJASN, Clinical Journal of American Society of Nephrology

Foto: Pexels