Ny forskning om högintensiv intervallträning under dialysbehandling

En ny norsk pilotstudie har undersökt högintensiv intervallträning hos patienter i hemodialys. Resultaten indikerar en betydande ökning av den maximala syreupptagningen.

Heidi A Bunæs-Næss, som är kliniskt verksam specialistfysioterapeut på Ullevål sjukhus i Oslo, har tillsammans med Birgitta B. Nilsson, fysioterapeut, Elisabeth Edvardsen, fysiolog och Aud Stenehjem, nefrolog, genomfört en randomiserad kontrollerad pilotstudie där patienter under behandling i hemodialys fått träna på högintensiv nivå.

Träna hårt i intervaller 

Högintensiv Intervallträning (HIIT) är en träningsform som blivit allt mer populär inom träning i friskvårdens regi. HIIT handlar om att träna i intervaller och att göra det riktigt hårt. Oftast är HIIT-pass kortare än traditionell träning (styrketräning och konditionsträning i olika former) men är väldigt intensiva. Studier på friska individer har visat att muskelförlusten är mindre genom HIIT och att den maximala syreupptagningsförmågan (VO2 max) förbättras.  HIIT kan tränas på många olika sätt, exempelvis med löpning, olika konditionsmaskiner, övningar med fria vikter eller den egna kroppen som belastning. Det är viktigt att först värma upp ordentligt, eftersom HIIT är så pass intensiv och krävande för kroppen. 

Låg kardiorespiratorisk kondition

I den aktuella norska studien utvärderas HIIT hos patienter med hemodialysbehandling (HD) där patienterna har tränat intervallträning under samtidig dialysbehandling. Patienterna som deltog i den norska studien hade behandlats med HD i minst tre månader och var mellan 20 och 75 år. Patienterna fördelades i tre grupper där en grupp cyklade på måttlig intensitet, en på hög intensitet och den tredje genomgick standard HD-behandling utan någon övervakad träning. Alla patienter i HIIT-gruppen hade från början låg kardiorespiratorisk kondition med en maximal syreupptagningsförmåga på VO2peak <20 ml syre/kg/min. Träningen bestod av sängcykling två gånger i veckan. Totalt blev det 32 träningstillfällen fördelade på 16-22 veckor. 

Lång uppvärmning

För de båda träningsgrupperna påbörjades cyklingen första timmen av dialysbehandlingen och pågick i 45 minuter under övervakning av fysioterapeut. Varje träningspass började med 18 minuters uppvärmning med låg till måttlig intensitet. Gruppen som randomiserats till HIIT fortsatte efter uppvärmningen med tre träningsintervall som varade tre minuter vardera. Träningsintensiteteten låg på 85–95 % av maxpulsen, vilket motsvarar 15–17 på Borgs RPE-skala. Varje intervall varvades med fyra minuters aktiva pauser med en intensitet på 60–70 % av maxpulsen. Passet avslutades med en nedvarvning på upp till tio minuter. 

Ökad syreupptagningsförmåga

 Resultaten av studien visar att HIIT är fullt genomförbart under HD och indikerar en betydande ökning av den maximala syreupptagningsförmågan. Patienterna i HIIT-gruppen uppgav även i större mån en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Studien är för liten för att dra slutsatser om HIIT är överlägsen medelintensiv träning under samtidig HD-behandling. Förhoppningsvis kan resultatet bidra till att vägleda framtida forskning om HIIT för att avgöra om det finns en optimal träningsintensitet för intradialytisk träning.

Av: Mia Trondsen

Foto. Mia Trondsen

Källor:

Nilsson BB, et al. High- intensity interval training in haemodialysis patients: a pilot randomised controlled trial. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2019;5:e000617. doi:10.1136/ bmjsem-2019-000617

Sculthorpe,,N et al. One session of high-intensity interval training (HIIT) every 5 days, improves muscle power but not static balance in lifelong sedentary ageing men. Medicine (Baltimore). 2017 Feb; 96(6): e604