Ny behandling ger patienter med ovanlig diagnos hopp

En ny behandling kan ge njursjuka och njurtransplanterade patienter med en ovanlig störning nytt hopp. Det här är första gången i världen som detta angreppssätt med framgång har använts på en störning som kallas Monoclonal Gammopathy of Renal Significance (MGRS). Upptäckten öppnar vägen för nya studier, säger forskarna i Salt Lake City, USA.

 

Hos patienter som har denna störning skapar monoklonala plasmaceller i benmärgen ett onormalt protein som lagras i njurarna och orsakar en inflammation som hindrar organets normala funktion. Utan behandling kommer njurarna att sluta fungera. En transplantation löser inte problemet, eftersom det onormala proteinet med tiden kommer att förstöra den nya njuren också. Eftersom en transplantation försvagar immunsystemet blir patienten också mer mottaglig för olika biverkningar. Detta gör att dialys under resten av livet är den enda utvägen. ”Gängse behandlingar av MGRS fungerar inte alltid. Efter att ha provat alla konventionella behandlingar beslutade vi därför att gå vidare och testa ett ganska nytt läkemedel som heter Daratumumab”, säger forskarnas talesman Dr. Sanjiv Anand.

 

I det aktuella fallet fick en 65-årig man med njursjukdom i slutstadiet en ny njure transplanterad. Sex månader senare hade hans njurfunktion försämrats och han hade höga halter protein i urinen. Patienten fick då prova det nya läkemedlet som blev godkänt förra året för att behandla multiple myelom eller höga halter av monoklonala plasmaceller i benmärgen. Läkemedlet riktar in sig på plasmacellklonerna i benmärgen som producerar det onormala proteinet. ”Efter sju doser av Daratumumab hade patientens värde för protein i urinen förbättrats anmärkningsvärt”, säger Dr. Anand.

 

”Läkemedlets förmåga att träffa just dessa plasmaceller gör att en ny väg öppnas att behandla plasmacellstörningar med positiv effekt för njurarnas funktion och minimala biverkningar”, säger Dr. Titte Srinivas, medicinsk chef för Intermountain Medical Centers transplantationsprogram.

 

Källa: Medicine & Health