Nu startar Donationsveckan

 Idag startar Donationsveckan  som pågår mellan 8-14 oktober. Njurförbundet uppmanar oss att vi  ska tala med anhöriga om organdonation med en mängd aktiviteter runt om i landet. Fler organ behövs ständigt.

Förra året, 2017, blev det rekord i antal organdonatorer. Men behovet är fortsatt stort. Över 800 står på väntelista för ett nytt organ, varav nära 700 väntar på en njure.
Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen hos allmänheten om organ- och vävnadsdonation och få fler att ta ställning. Donationsviljan är hög i Sverige, men fler behöver göra sin vilja känd. Årets donationsvecka infaller vecka 41. För att uppmärksamma organdonation och sprida budskapet har ett flertal av Njurförbundets regionföreningar informationsaktiviteter runt om i landet.
Det finns flera sätt att göra sin vilja känd:
• Låt dina närmaste få veta din inställning
• Registrera dig i donationsregistret
• Fyll i ett donationskort

DET HÄR HÄNDER I LANDET den 8-14 oktober:
Flertalet av Njurförbundets regionföreningar har informationsaktiviteter under Donationsveckan.
Läs mer på: http://njurforbundet.se/nu-startar-donationsveckan/

Källa: Njurförbundet