Ansökan har öppnat till Alwallsfondens stipendium

Nu har ansökan till Alwallsfonden öppnat och i år utlyses 40 000 kronor. De som kan söka är personer verksamma inom njursjukvård och till projekt som syftar till att förbättra njursjukas situation.

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne riktar sig till dig som är verksam inom njursjukvård och lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projektbidrag. Bidrag kan inte sökas i efterhand. Alwallsfonden utlyser 40 000 kronor 2022. Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti.
Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober. Läs mer här:

https://njurforbundet.se/vara-fonder/alwallsfonden/