Nordiska Njurdagar bjöd på stor bredd och internationellt kunskapsutbyte

Transplantation, kardiorenalt syndrom och diabetes var några av ämnena på årets kongress för läkare från hela Norden, Nordic Society of Nephrology i Åbo.

Vi är mycket nöjda med bredden på programmet, säger Kaj Metsärinne ordförande i organisationskommitte´n samt chef och överläkare på njurmedicinska kliniken på Åbo Universitets centralsjukhus.

Idag avslutas den 35:e kongressen av Nordic Society of Nephrology. Det här året var kongressen förlagd till Åbo i Finland och ungefär 250 deltagare från de nordiska länderna och Baltikum var på plats.

Konferensen arrangerades i fyra dagar fyllda med ett späckat schema.  

Jacqueline van de Wetering från Nederländerna talade om en lyckad satsning på donatorpool i Rotterdam.

-Jag är mycket nöjd med programmet, som är riktat till kliniker och specialiserande nefrologer, säger Kaj Metsärinne,ordförande i organisationskommitte´n samt chef och överläkare på njurmedicinska kliniken på Åbo Universitets centralsjukhus.

-Vi har försökt täcka många olika områden för att programmet ska passa deltagarna som alla har olika bakgrund och kommer från olika länder.  

Bredd på föreläsningar

Områden som behandlades var transplantation, kardiorenalt syndrom och diabetes. Föreläsningarna spände över ämnen som hyperkalemi och järnbrist, nya diagnoskategorier för diabetes, lyckat donationsarbete i Rotterdam och e-hälsa.

-Vi satsade även på ett par State-of-the Art föreläsningar av internationellt kända forskare. De ställde lovvärt upp och vi åtnjöt fina föredrag!

Alan Collins från University of Minnesota höll föredrag om ”Preventing Cardiac Death in ESRD patients”

Besökarna kom från hela Norden, men även från Baltikum.

-Flest deltagare är det från Finland förstås, men även många från Sverige, Baltikum och Norge, sade Kaj Metsärinne.

Svensk representation

De tre dagarna inleddes med en föreläsning till levande ljus av professor Dick de Zeeuw från Nederländerna.

Marie Evans från Karolinska Instiutet var på plats och talade om hyperkalemi och järnbrist hos den kardiorenala patienten.

Från Sverige deltog bland andra Marie Evans, Karolinska Institutet som talade om behandling av hyperkalemi och järnbrist hos den kardiorenala patienten. Helena Rydell, Karolinska Institutet, talade om hälsoekonomiska aspekter av hemdialys. På agendan fanns också en State-of-the-Art föreläsning om ”Vasculit 2019” med professor Mårten Segelmark från Lund.

Gregor Guron, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Förening och professor på Sahlgrenska universitetssjukhus.

 På plats fanns också Gregor Guron, ordförande i Svensk Njurmedicinsk förening och professor på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 

-Det har varit många bra föreläsningar och ett intressant program. Det är viktigt med fortsatt nordiskt samarbete, sade Gregor Guron. 

Även posterutställningen på kongressen spände över ett brett fält.

Kaj Metsärinne, ordförande i organisationskommittén för Nordic Society of Nephrology i Åbo 2019.

Kunskapsutbyte viktigt

Kaj Metsärinne summerade erfarenheterna från kongressen genom att betona samarbete och kunskapsutbyte.

-Vi har haft ett konkurrenskraftigt program och även för de som följer forskningen finns det nya erfarenheter att ta med sig. Det finns alltid något nytt att lära sig.

Under dagarna lockades även deltagarna till en joggingtur runt Åbo stad och besök med middag under bar himmel på ön Luoitsaiko. 

Mer läsning från Nordiska Njurdagarna kommer i Dialäsen nummer 5,2019.

Fyra dagar med fullspäckat schema på Nordic Society of Nephrology 2019.

Av Ulrika Efthamre

Foto Pierre Hultman