Njurvården ett geografiskt lotteri visar ny rapport

Som regel får du som njursjuk god vård i Sverige, oavsett var du bor. Det finns dock stora skillnader över landet, avslöjar en ny rapport från Njurförbundet.

I region Gävleborg sköter nära hälften sin dialys själva, medan det i Värmland bara är 13 procent. Det är ett exempel på hur olika njurvården ser ut i landet, vilket framkommer av en ny rapport från Njurförbundet: ”Njurvårdsrapport 2020 – Regionala skillnader och njursjukas rätt till mesta möjliga frihet”.

Njurförbundet arbetar för en likvärdig njurvård i hela landet. Att alla som behöver dialys ska få en individuellt anpassad behandling står inskrivet i förbundets idéprogram. Hemdialys, assisterad dialys i bostaden eller självdialys på klinik ska erbjudas som alternativ för den som har förutsättningar.

Drygt 4 000 personer i Sverige går i dialys. Var tredje person sköter sin dialys självständigt i någon form, antingen bukhinnedialys (PD), bloddialys i hemmet eller självdialys på en dialysmottagning.

Ökar frihet och välmående

Att självständigt sköta sin behandling både ökar patienternas välmående och självständighet, samtidigt som det många gånger innebär en skonsammare behandling och långsiktigt minskar belastningen på hälso- och sjukvården.

– För de som kan sköta sin dialys själv finns nästan bara fördelar; större möjligheter att leva ett oberoende liv i förhållandet till sjukvården och större möjligheter att fortsätta vara yrkesverksam. Den förståelse och kunskap som patientutbildningen ger och möjligheter till betydligt högre dialysdoser än vad som kan ges på sjukhus, bidrar också till mindre framtida sjuklighet och längre liv, säger Helena Rydell, överläkare och sektionschef dialyskrävande njursvikt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt generalsekreterare i Svenskt Njurregister, som varje år sammanställer statistik över njurvården i Sverige.

Alla har inte förutsättning att sköta sin dialys själva, men Njurförbundet anser att fler borde kunna ges möjligheten än den tredjedel som idag har någon form av dialys hemma eller självdialys på klinik. Något som talar för att det stämmer är att vissa regioner har en högre andel än riksgenomsnittet. Som Gävleborg, där 46 procent av dialyspatienterna 2018 självständigt sköter sin dialysbehandling. Samtidigt ligger flera regioner en bra bit under 30 procent.

– Det finns inte någon tydlig förklaring till de regionala skillnaderna. Exempelvis behöver inte större njurmedicinska enheter innebära större andel hem- och självdialys. Jag tror att det behövs eldsjälar på de njurmedicinska enheterna som kontinuerligt väcker frågan om möjligheten till hem- och självdialys, även för de patienter där det inte är självklart att det kommer att fungera av olika skäl, säger Helena Rydell.

Hälften bör ges möjligheten

I arbetet för att uppnå en likvärdig vård har Njurförbundet tillsammans med organisationer som företräder njurmedicinsk vårdpersonal tagit fram ett vårdprogram med riktlinjer för hur dialysvården bör läggas upp. I vårdprogrammet finns ett mål uppsatt att 50 procent av alla personer som behöver dialys bör kunna ha bloddialys hemma (10 procent), bukhinnedialys (30 procent) eller självdialys (10 procent).

Något som också skiljer sig mellan regioner enligt Njurförbundets rapport är hur mycket dialyspatienter får, det vill säga hur ofta och hur länge. Den vanligaste dialysfrekvensen är tre gånger per vecka, men jämför man medeldialysfrekvensen varierar den mellan 2,8 dialystillfällen (i Jämtland) och 3,3 ordinerade dialyser per vecka (Stockholm). Veckodialystiden varierar mellan 10,8 timmar i veckan (Norrbotten) och 14,5 timmar (Västernorrland).

Källa: Njurförbundet

Foto: Designed by Pressfoto / Freepik

Hela rapporten hittar du här: http://njurforbundet.se/rapport2020/