Njurskador i samband med multipelt myelom kan förhindras


Forskare vid University of Alabama i Birmingham har upptäckt ett sätt att förebygga njursvikt hos personer med cancersjukdomen multipelt myelom. Paul Sanders, nefrolog vid Division of Nephrologi at UAB, har upptäckt att utvecklingen av kronisk progressiv njurskada kan förebyggas genom att blockera den väg som skadliga proteinkedjor som produceras av cancerceller transporteras.

– I samband med nedbrytningen av komplexa molekyler i njurarna kan vissa klonade Ig-kedjor, FLCs, främja signifikanta förändringar i njureepitelcellerna, säger Sanders.

I denna studie visade vi att FLCs är biologiskt aktiva proteiner som kan generera väteperoxid i tillräckliga mängder för att aktivera intracellulära signalvägar i den proximala tubulen. Vi identifierade en ny intracellulär signaltransduktionsmekanism som genererade en proinflammatorisk och profibrotisk miljö i njuren och presenterade cellsignalering och aktivator för transkription 1, så kallad STAT1. I den mån experimenten speglar det mänskliga tillståndet, gav studierna nya insikter om uppkomst och utveckling av progressivt njursvikt som utvecklas vid multipelt myelom.

Nästan hälften av alla patienter som har multipelt myelom har också njurskada och cirka 8 procent av dem behöver dialys. Den nya upptäckten kan sakta ner och förebygga utvecklingen av njurskador hos dessa patienter.

UAB-forskare arbetar nu med att utveckla specifika molekyler som kan blockera vägen genom vilken de skadliga molekylkedjorna transporteras. Kliniska försök kommer att behövas för att visa effekt.

Källa:Njurfonden.se

Foto Thinkstock