Njursjukdom kan vara resultat av klimatförändringar visar ny forskning

I söndags invigdes den internationella klimatkonferensen Cop 26 i Glasgow. Men det är inte bara världens klimat som står på spel. Det är var och ens hälsa. Inte minst riskerar njurarna att ta stryk, när temperaturen stiger. Enligt ny forskning kan njursjukdom vara ett resultat att klimatförändringar.

I en artikel i tidskriften The Lancet Regional Health – Americas har forskare vid Monash University i Australien för första gången kvantifierat förekomsten av njursjukdom som ett resultat av temperaturförändringar, där forskarna använt Brasilien som ett exempel.

Mellan åren 2000 och 2015 vårdades 2 726 886 personer på sjukhus i Brasilien på grund av njurproblem. Genom att jämföra med dagstemperaturerna i de drygt 1 800 städer och byar där sjukhusinläggningarna hade ägt rum, kunde forskarna se att det finns ett direkt samband mellan temperaturen och risken att insjukna i njursjukdom. Risken att bli sjuk var som störst samma dag temperaturen sköt i höjden, men fanns kvar en till två dagar efter värmeexponeringen. Kvinnor, barn samt personer 80 år eller äldre var mer utsatta än andra.

Forskarnas beräkningar visade att cirka 7,4 procent av antalet sjukhusinläggningar kunde tillskrivas förändringar av temperaturen, vilket i så fall skulle motsvara 202 000 patienter. Studien visar vidare att en grad Celsius högre snittemperatur dagtid, ökar risken för njursjukdom med i genomsnitt en procent.

Varför njurar

Njurarna är det organ i kroppen som är med och styr kroppstemperaturen genom att de ser till att vätske- och saltbalansen i kroppen är som den ska. Ju varmare det blir, desto mer vatten måste vi dricka, vilket gör att risken för vätskebrist ökar i takt med temperaturen, något som i sin tur ökar risken för njurproblem.

År 2017 visade en artikel i The Lancet att runt 2,6 miljoner dödsfall varje år beror på dåligt fungerande njurar och att förekomsten av dessa sjukdomar hade ökat med 26 procent, jämfört med föregående decennium, en ökning som delvis sätts i samband med den pågående klimatförändringen.

Källa: DN, The Lancet

Foto: Thinkstock