Njurförbundets dialysresor kräver förberedelser

Rickard Nordström ägnade varje dag mellan dialyserna åt att cykla 5 mil i naturen i bergen på Mallorca.

Efter två års uppehåll på grund av pandemin kunde Njurförbundet åter arrangera en gruppresa för dialyserande medlemmar. Det är en verksamhet som pågått sedan slutet av 1970-talet. Årets gruppresa gick till Palma de Mallorca under tiden 13 – 27 september.

 

Totalt fick 13 medlemmar fick hemodialys på Diaverums dialysmottagning i centrala Palma. En medlem i gruppen hade PD och skötte det själv på sitt hotellrum. Då det fanns tillgång till lediga hotellrum och flygstolar fanns det även möjlighet för några transplanterade medlemmar att följa med på resan. De flesta i gruppen reste tillsammans med någon nära anhörig.

Förberedelsetid

Det är lång förberedelsetid och anmälningstiden inleddes redan under början av året. Det var betydligt fler som ursprungligen hade bokat plats till resan varav flera senare tvingades avboka på grund av hälsoskäl. Bara några dagar innan avresan kom de sista avbokningarna från två dialyserande medlemmar som testats positivt för covid. Tina Pajunen, vice ordförande i Njurförbunden med lång erfarenhet som anhörigvårdare för hemdialys, har ansvarat för planeringsarbetet och samlat in alla de omfattande medicinska dokument som kliniken på Mallorca kräver för att godkänna att medlemmen ska få dialys där.

Inget medicinskt ansvar

Njurförbundet kan inte åtaga sig något medicinskt ansvar för medlemmarna. Alla reser som del i en charterresa som övriga resenärer. Tina Pajunen och Karin Hedman som båda är undersköterskor med lång erfarenhet följer med medlemmarna till dialysen och är med som stöd och en länk mellan den spanska personalen och medlemmen. De är också tillgängliga mellan dialyserna om någon medlem blir sjuk och behöver hjälp.

Flera sjukdomsfall

Årets resa blev tyvärr inte som tidigare år. Det inträffade flera sjukdomsfall som krävde akut inläggning på sjukhus och tyvärr avled en av medlemmarna mycket tragiskt under den sista dagen. En av våra dialyserande medlemmar insjuknade i covid men kunde stanna kvar och isoleras på hotellet. Vi kan konstatera att flera av de dialyserande resenärerna är äldre och multisjuka. Några reser ensamma utan någon anhörig. Vi ställer oss därför frågan inför framtida resor vilka krav Njurförbundet ska ställa på de bedömningar som patientens läkare ska göra om att avråda en patient att anmäla sig eller inte.


Mikael Pajunen som vanligtvis har dialys hemma sex nätter i veckan trivdes att ha semester och kollade på fotboll under dialyspassen

Det är ett känt faktum att mat och dryck är annorlunda än vad man är van vid hemma. Vid varmare breddgrader ökar törsten och frestelsen att dricka ökar samtidigt som dialyserande inte svettas lika mycket som njurfriska. Av den anledningen bör alla dialyserande få information från sin dialysmottagning innan avresan om riskerna med övervätskning och höga kaliumvärden. Det är vår bedömning efter årets gruppresa att alla patienter inte är tillräckligt informerade om riskernas innebörd-

Trots det tragiska som inträffade och som skapade förstämning i gruppen den sista dagen var det en trevlig resa med mycket värme, sol och bad med dialys av hög kvalitet.

 

Text och foto: Håkan Hedman

Förbundsordförande Njurförbundet