Njurar smittade med hepatit C kan säkert transplanteras till friska mottagare

Njurar från avlidna givare med hepatit C-virus (HCV)-infektion kan transplanteras säkert till icke-infekterade mottagare när en behandling med direktverkande antivirala terapier initieras så tidigt som två dagar efter transplantationen

Det visar en ny studie från Massachusetts General Hospital (MGH) i USA.  

Forskarna fann att var och en av 30 njurmottagare botades av HCV utan några allvarliga biverkningar som kunde hänföras till den antivirala behandlingen, och att nästan alla upprätthöll en utmärkt allograftfunktion efter sex månader. Resultaten har publicerats i Journal of the American Society of Nephrology

-Vi behandlade framgångsrikt hepatit C-viruset i njurar som transplanterats från HCV-positiva givare genom att använda de antivirala medlen glecaprevir och pibrentasvir som en del av en åtta veckors kurs med daglig dosering, säger Meghan Sise, läkare vid avdelningen för nefrologi vid Massachusetts General Hospital och försteförfattare till studien.

 -Dessa resultat kan bära ett starkt budskap till de många transplantationscentra som fortfarande är försiktiga eller motståndskraftiga mot att använda njurar från HCV-infekterade givare. Vi har visat att dessa så kallade givare som är positiva för mottagande negativa transplantationer kan göras säkert och effektivt genom tidigt antiviralt ingripande.

Källa: Science Daily.com

Ref: Multicenter Study to Transplant Hepatitis C–Infected Kidneys (MYTHIC): An Open-Label Study of Combined Glecaprevir and Pibrentasvir to Treat Recipients of Transplanted Kidneys from Deceased Donors with Hepatitis C Virus InfectionJournal of the American Society of Nephrology, 2020; ASN.2020050686 DOI: 10.1681/ASN.2020050686