Mottagningsdagar ska hjälpa unga transplanterade

Karin Edlund är patientkoordinator på Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Unga vuxna transplanterade drabbas oftare av organavstötning. Genom särskilda mottagningsdagar vill Sahlgrenska Universitetssjukhuset hjälpa just den gruppen att bättre bevara sina nya organ.

I maj var det premiär för Transplantationscentrums särskilda mottagningsdagar för unga vuxna. Ett barn som genomgått en transplantation har ett omfattande stöd från föräldrar och barnsjukvården i uppföljning och medicinering. När barnet fyller 18 och blir ung vuxen släpper barnsjukhuset långsamt taget och föräldrarna har inte längre något formellt ansvar. Ofta går också livet in i ett nytt skede.

Vill vara självständiga

– Vid den här tiden vill många vara mer självständiga. Föräldrarna kanske inte ens får följa med mer – samtidigt som det är roligare att hänga med vänner, hitta på något spontant eller gå på krogen till sent än att vara hemma klockan 22 och ta sina mediciner, säger Karin Edlund, patientkoordinator på Transplantationscentrum i ett pressmeddelande.

– Medicinerna är till för att hindra kroppens immunförsvar från att stöta bort det nya organet. En miss i medicineringen kan vara början på en avstötning, dvs en akut inflammation i organet, vilket kan leda till olika former av komplikationer.

Vetenskaplig utvärdering

Genom skräddarsydda mottagningsdagar vill Karin Edlund och hennes kollegor nå unga vuxna på ett nytt sätt och hjälpa dem att kunna leva sina liv utan att riskera de nya organ de har fått.

För Niclas Kvarnström verksamhetschef på Transplantationscentrum har det varit viktigt att inte bara kvalitetssäkra insatsen med traditionella uppföljningar.

– Vi har startat en forskargrupp som kommer att utvärdera det här vetenskapligt. En etisk ansökan kommer skickas in inom kort för att kunna följa initiativet under två års tid, säger Niclas Kvarnström.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

Fakta

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges enda kompletta transplantationssjukhus, där alla former av transplantationer (hjärta, lungor, lever, njure, bukspottkörtel, tunntarm och multiorgantransplantation) genomförs.
  • Gruppen unga vuxna (18–25 år) som har transplanterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset består av ett 40-tal individer.
  • I den gruppen är det betydligt vanligare att man av olika skäl inte klarar av att följa den medicinska behandlingen. Med det följer problem med avstötning, dvs en akut inflammation i organet, vilket i sin tur kan leda till sämre organfunktion, olika former av komplikationer och i vissa fall till och med död.
  • Inom den gruppen är avstötningar av transplanterade organ vanligare än bland övriga transplanterade patienter.

Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att hålla skräddarsydda mottagningsdagar för unga vuxna två gånger per termin. Initiativet sker i samband med Jontefonen, en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomgått en organtransplantation, deras syskon och föräldrar.