Motion är bra för alla stadier av njursjukdom

Förlust av muskelmassa är en vanlig tidig komplikation av kronisk njursjukdom (CKD), men träning och livsstilsinterventioner kan hjälpa till att avvärja den processen. 

Många patienter med kronisk njursjukdom (CKD) blir mer stillasittande vilket kan leda till muskelförlust och medföljande komplikationer som ökad sjuklighet och dödlighet.

-Vår kunskap om hur dialys påverkar musklerna är ganska begränsad, men processen har en betydande inverkan på den fysiska funktionen, och människor som använder dialys blir traditionellt mer stillasittande, vilket också kan påverka dödligheten. Motion kan också hjälpa dessa patienter, säger James Burton, MBChB, MD, professor i njurmedicin vid University of Leicester, i England i en intervju i ASN Kidney News.

Strukturerade träningsprogram resulterar i större efterlevnad och potentiellt bättre resultat för patienter med njursjukdom.

Detta visar en genomgång av studier i ämnet av professor Burton och som presenterats i ASN Kidney News.

Motion förbättrar muskelmassa och funktion

Att träning kan förbättra muskelmassa och fysisk funktion hos CKD-patienter visar en rad studier. Bland CKD-patienter som inte använde dialys visade en 12-veckorsstudie som kombinerade motstånd och aerob träning under tre 30-minuterspass per vecka att övningarna ledde till förbättringar i muskelstyrka, muskelvolym och träningskapacitet. En annan 4-månadersstudie mätte resultaten från uthållighetsträning plus antingen balans- eller styrketräning. Sarkopeni utvecklades inte under 12 månader i någon grupp. Båda grupperna upplevde en minskning av fettmängd.

Ytterligare en studie visade en minskning av dödligheten med 30% bland patienter som genomgick dialys och som utövade motion två till fem gånger per vecka. En annan studie, som förra året presenterades vid UK Kidney Week, visade att en patienter som tränat i en halvtimme mellan dialysbehandlingar i 6 månader hade en genomsnittlig minskning av vänster kammarmassa på 11,1 g.

Ökad maximal syreförbrukning

 Motion kan till och med kan hjälpa patienter med njursvikt. En studie från 2002 delade patienter i tre grupper i sex månader. En grupp tilldelades ett centrumbaserat träningsprogram som levererades av specialister tre gånger i veckan på icke-dialysdagar, en grupp fick ett träningsprogram som levererades av specialister på dialysdagar, och man ombads att slutföra ett hemmabaserat program med måttlig intensitet fem dagar i veckan och fick individuell instruktion. Alla som avslutade studien hade ökade mått på maximal syreförbrukning och träningstid.

-Att uppmuntra människor med CKD att vara mindre stillasittande är absolut avgörande, säger professor James Burton.

Källa: ASN Kidney News, December 2020

Foto: https://www.freepik.com/photos/music