Marcus Lindes minnesfond utlyser stipendium

År 2009, 2010 och 2015 utdelades stipendiet till sjuksköterskor inom njurmedicin. 2011 års stipendium gick till njurläkaren Ole Simonsen. 2012 års pris gick för första gången till en patient, Mats Nyberg, Lund.  Marika Kanthe, legitimerad dietist, blev 2013 års stipendievinnare. Ann-Charlotte Kristoffersson, forskningsingenjör vid avd för pediatrik vid Lunds universitet, blev 2016 års pristagare.

Mer info om tidigare stipendiater finns här.

 MARCUS LINDE-FONDENS STIPENDIUM

Marcus Linde-fonden utlyser härmed sitt sjunde stipendium, att utdelas under 2017. Fonden tillkom 2006 för att hedra minnet av 19-årige njursjuke Marcus Linde, som omkom i en tragisk tågolycka i Lund. Fonden har byggts upp med stöd av bidrag från allmänhet, kamrater till Marcus, Gambro m fl företag.

Stipendiet kan gå till person i Sydsverige som:

  •  inom vårdsektorn, gärna i det tysta, ideellt eller yrkesmässigt, arbetat för njursjuka;
  •  i egenskap av forskare eller läkare gjort stora insatser för njursjuka;
  •  i sin patientroll inom de njursjukas led underlättat för andra i samma situation.

Personer vars arbete berör barn och ungdom beaktas i första hand. Stipendiet är på upp till 10 000 kr. Stadgarna för fonden, som formellt heter ”Insamlingsstiftelsen Marcus Lindes Minnesfond”, är godkända och registrerade av Länsstyrelsen i Skåne län 2006.

Ytterligare information på fondens hemsida: www.marcuslinde.se Sista datum att föreslå kandidat är 5 november 2017. Det går bra att mejla namn och motivering via minnesfonden@marcuslinde.se eller brevledes via Marcus Lindes Minnesfond, c/o Peter Linde, Gunnesbovägen 85, 226 54 Lund.

Läs mer här!