Lundbergs Forskningsstiftelse delar ut 36 miljoner

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse med Olle Larkö, Christina Backman, Håkan Olsson, John Vivstam och Anders Klein. Foto : Magnus Gotander,

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med närmare 900 MSEK. Årets anslag uppgår till nära 36 miljoner kronor och fördelas på 19 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi. 

I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 57 stycken ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. Årets anslag har fördelats på forsknings­projekt med fokus bland annat på diabetes, prostata­cancer, leukemi, reumatologi och benskörhet. Stiftelsen prioriterar ansökningar som gäller inköp av teknisk forskningsutrustning och geografiskt är de till allra största delen relaterade till Göteborg, Lund och Stockholm. 

”Det stora antalet ansökningar i år talar för hög aktivitetsgrad inom den medicinska forskningen. Det gläder oss att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Det var en fröjd att läsa årets ansökningar. Konkurrensen var stentuff, ansökningarna visar upp forskning som kan resultera i en fenomenal sjukvård. Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför är stiftelsens stöd så kraftfull och viktig,” säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Anslagens fördelning mellan de olika disciplinerna återspeglar ansökningarna; 23,4 miljoner kronor till cancer, 7,0 miljoner kronor till ortopedi och 5,5 miljoner kronor till njursjukdomar. 

2020 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse:

 • Cancer
  • Lina Zhao, Datorbaserade metoder riktade mot PRMT5-enzymet, bidrar till behandlingen av leukemi

250 000 kr, Lunds universitet

 • Chandrasekhar Kanduri, Long noncoding RNAs in cancer: From basic mechanisms to therapeutic applications

3 000 000 kr, Göteborgs universitet

 • Jens Nielsen, Validering av glykosaminoglykaner som en likvidbiopsiplatform för diagnos av urologiska cancerformer

1 500 000 kr, Chalmers tekniska högskola

 • Marcus Järås, Utveckling av nya immunterapier för behandling av akut myeloisk leukemi

700 000 kr, Lunds universitet

 • Nils Norlin, Molekylär profilering av vävnad – visualisering av cancerbiopsier i fler färger än vad ögat möter

1 000 000 kr, Lunds universitet

 • Caterina Finizia, Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gap- och sväljträning på huvud-halscancerpatienter

300 000 kr, Göteborgs universitet

 • Göran Jönsson, Utrustning för högupplöst och spatiell genomisk analys av tumörvävnad 

2 000 000 kr, Lunds universitet

 • Matti Poutanen, Högkänslig utrustning för att mäta könssteroider – forskning inom prostatacancer och osteoporos

2 000 000 kr, Göteborgs universitet

 • Simon Elsässer, sORF peptider i tumörbiologi och diagnos

2 700 000 kr, Karolinska Institutet

 • Inger Gjertsson, Ansökan om stöd till infrastruktur i form av ett avancerat automatiserat mikroskop

2 500 000 kr, Göteborgs universitet

 • Thoas Fioretos, Stöd till Medicinsk forskning genom Centrum för Translationell Genomik

2 700 000 kr, Lunds universitet

 • Björn Nilsson, Geldokumentationssystem för forskning runt blodcancer och njursjukdomar

280 000 kr, Lunds universitet

 • Mohamed Altai, Grundinstrumentation för att installera ett nytt teranostiskt laboratorium vid Lunds universitet

1 000 000 kr, Lunds universitet

 • Andreas Fhager, Samverkanslabb för mikrovågsteknik på Sahlgrenska

3 500 000 kr, Chalmers tekniska högskola

 • Njursjukdomar
  • Diana Karpman, Upprustning av njurforskning vid Lunds universitet

2 000 000 kr, Lunds universitet

 • Fredrik Bäckhed, Bakterier och mitokondrier i njur- och cancersjukdom

3 500 000 kr, Göteborgs universitet

 • Ortopedi
  • Ulrika Islander, Cell-sorteringssystem för studier av molekylära mekanismer vid inflammations-inducerad osteoporos

2 500 000 kr, Göteborgs universitet

 • Lars Kölby, Stamceller inom plastikkirurgi, ryggortopedi och för att bota diabetes 
  typ 1 – fortsättning

2 000 000 kr, Göteborgs universitet

 • Tao Jin, In vivo imaging för forskning inom ortopedi och reumatologi

2 500 000 kr, Göteborgs universitet

Källa: Lundbergs Forskningsstiftelse

Foto: Magnus Gotander