Levande njurdonatorer får färre benfrakturer

En nyligen genomförd studie vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, har undersökt hälsoriskerna efter donation för levande njurdonatorer. Undersökningen syftade till att bedöma interventioner, såsom vitamin D3, för att mildra kotfrakturer och patienternas sjuklighet 25 år efter donation, genom att jämföra övergripande och platsspecifik risk hos levande donatorer med matchade allmänna befolkningskontroller.

Lägre frakturfrekvens

De levande njurdonatorerna hade lägre total frakturfrekvens, men studien visade dock att de upplevde signifikant fler kotfrakturer jämfört med kontrollgruppen. Studien inkluderade 2 132 levande njurdonatorer och 2 014 patienter i en kontrollgrupp. Deltagarna, minst 50 år gamla med minst ett decennium sedan donationen, genomförde en undersökning om sin ben- och frakturhälsa, med fokus på antalet totala och platsspecifika frakturer mellan grupperna.

Fler kotfrakturer

Medan den totala frakturfrekvensen var markant lägre bland donatorer, fanns det märkbart fler kotfrakturer i denna grupp. Frekvensen av alla typer av frakturer bland de 2 090 njurdonatorerna var signifikant lägre än de 1 877 kontrollerna, med 443 observerade jämfört med de förväntade frakturerna i kontrollgruppen. Studien identifierade dock ett högre antal kotfrakturer bland donatorer – 51 observerade jämfört med de förväntade 36 kotfrakturer i kontrollgruppen.

Studien betonade att levande njurdonation inte är utan hälsorisker, och nämner potentiella faktorer som minskning av njurmassa, lägre koncentrationer av serum 1,25-dihydroxivitamin D och sekundära ökningar av serum bisköldkörtelhormon. Forskarna erkände nödvändigheten av att ta itu med dessa farhågor och undersökte interventioner, vilket tyder på att ”behandling av överflödiga kotfrakturer med kosttillskott kan minska antalet.”

Vaksam övervakning viktigt

Sammanfattningsvis, medan levande njurdonatorer uppvisade en lägre total risk för benfrakturer efter donation, understryker studien vikten av vaksam övervakning och riktade insatser för att ta itu med specifika problem, såsom den ökade förekomsten av kotfrakturer.

Av Ulrika Efthamre

Foto freepik.com

 

Källa:

https://usatribunemedia.com/