Läkemedel som motverkar avstötning vid transplantation ett steg närmare marknaden

EU-kommissionen har beviljat ett villkorligt godkännande för läkemedlet Imlifidase till högsensitiserade patienter som ska genomgå en njurtransplantation,skriver Hansa Biopharma i ett pressmeddelande. 

Läkemedlet har granskats som en del av Europeiska läkemedelsmyndighetens program PRIority MEdicines (PRIME), som ger stöd till läkemedel som kan erbjuda stora terapeutiska fördelar jämfört med existerande behandlingar, eller som kan gynna patienter utan behandlingsalternativ.

Ett hinder för njurtransplantation kan vara att patienten har utvecklat antikroppar från en tidigare transplantation som kan göra det omöjligt att hitta en lämplig donator. Imlifidase verkar som en desensitiseringsbehandling och bryter snabbt ned antikroppar, vilket kan möjliggöra en transplantation trots att en korstest innan behandling visat att en omedelbar avstötning riskeras.

De första behandlingarna förväntas vara tillgängliga för patienter i utvalda europeiska länder under det fjärde kvartalet 2020. Vilka länder det blir beror på nationella processer för godkännande, och är inte avgjort ännu.

Den i godkännandet villkorade studien kommer att påbörjas parallellt med lanseringen efter marknadsgodkännandet.

Källa: Njurfonden.se                

Foto: Designed by wavebreakmedia_micro / Freepik