Läkemedel mot hyperkalemi ger ökad livskvalitet hos norska patienter

Hyperkalemi är ett livshotande tillstånd som kan uppstå till följd av nedsatt njurfunktion.

Nu finns två nya läkemedel som alternativ mot tillståndet. 

I Norge har man använt Lokelma i drygt ett år med mycket goda resultat.

Hyperkalemi är ett vanligt tillstånd hos patienter äldre än 65 år med avancerad kronisk njursjukdom CDK), diabetes och eller kronisk hjärtsvikt. Läkemedel som renin-angiotensin-aldosteron-systemhämmare (RAASi) är kända att förbättra resultaten hos hjärt-kärl-patienter men kan också orsaka läkemedelsinducerad hyperkalemi. 

Hyperkalemi kan hanteras på ett flertal sätt och kaliumbindare är ett av dem. Resonium är den som har funnits i många år, men dess effekt kan inte helt fastställas och ofta förknippas Resonium med biverkningar.

Nya alternativ visar goda resultat

Patienter med svår hyperkalemi har högre risk för dödlighet eftersom det kan leda till abnormaliteteter vid hjärtdepolarisation/ repolarisation och kontraktilitet, vilket leder till hjärtarytmi och i slutändan till plötslig hjärtdöd. För att undvika dessa svåra tillstånd bör behandling för att sänka kaliumhalterna initieras så tidigt som möjligt.

Nu finns nya alternativ för att förbättra kaliumutskiljningen hos dessa patienter. Flera nya studier visar att läkemedlen Veltassa från Viforpharma och Lokelma från AstraZeneca ger goda resultat med få biverkningar. Verksamma substansen i Veltassa är patiromer, en ny generation av sfärisk, icke absorberad polymer.

Det andra preparatet som är förhållandevis nytt i Sverige går under namnet Lokelma från AstraZeneca och innehåller ämnet SZC, natriumzirkoniumcyklosilikat.

Enligt studier (bl a Harmonize)sänker Lokelma kaliumnivåerna redan efter en timme.Bägge preparaten ingår numera i svenska högkostnadsskyddet med begränsad subvention.Lokelma ger dock subvention för både kronisk njursjukdom och hjärtsvikt.

Även i Norge har läkarkåren börjat övergå till de nyare preparaten. På Nordlandssjukhuset i Bodö har man noterat många positiva effekter av de nyare preparaten.

-Vi har använt både Veltassa och Lokelma. Lokelma fick godkännande för att ingå i den norska läkemedelsförmånen i juni 2019, så innan denna tid använde vi bara Veltassa, säger Hans Arne Myhre, nefrolog på Nordlandssjukhuset i Bodö, Norge.

Vilka är era erfarenheter av dessa läkemedel?

-Majoriteten av våra patienter använder Lokelma eftersom Lokelma tas oberoende av annan medicinering. Veltassa måste tas tre timmar före och efter mat, vilket kan vara svårt att anpassa till polyfarmakasom hemodialyspatienter är utsatta för. Anledningen är risken för absorptionsinteraktion med andra läkemedel och därmed minskad effekt. I Norge är priserna exakt desamma för Lokelma och Veltassa och effekten är ungefär densamma, så patientpreferenser är viktigast. Lokelma har nyligen fått godkännande för behandling av hyperkalemi vid hemodialys.

-Lokelma fungerar efter en timme så det kan användas med en snabb uppskattning. Veltassa börjar arbeta efter sex till sju timmar. Vi har goda erfarenheter av dessa läkemedel för att underminera höga slumpmässiga kaliumvärden hos svåra patienter, säger Hans Arne Myhre.

-Är alternativet en extra HD-dag, längre dialystid eller begränsningar i livsstil (matpreferenser) så använder vi dessa kaliumbindare. 


 Vilka är de mest positiva effekterna?

-Det är förmodligen främst att undvika högt kalium med risk för arytmi. Fördelen är att kunna underlätta begränsningarna i kosten och därmed öka livskvaliteten.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Freepik.com, iStockphotos, pixabay


 

Källa: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32135-X/fulltext