Låg födelsevikt ger högre risk att utveckla LADA

Att ha en låg vikt vid födseln har visat sig vara en riskfaktor för bland annat typ 2-diabetes. Nu indikerar en ny svensk studie att personer med låg födelsevikt även har en högre risk att utveckla LADA senare i livet.

 Forskare på Karolinska institutet studerade sambandet mellan särskilda högriskgener och låg födelsevikt, hos omkring 850 personer som nyligen diagnosticerats med typ 2-diabetes eller LADA.

Resultaten indikerar att låg födelsevikt är en riskfaktor för LADA såväl som typ 2-diabetes, och att risken är särskilt hög hos individer med en genetisk känslighet.

Barn som föds med en vikt på under tre kilo visade sig ha omkring 90 procents högre risk att utveckla LADA i vuxen ålder, jämfört med de som hade en födelsevikt på över fyra kilo.

Dessutom hade individer med vissa genetiska varianter av så kallade HLA-gener, som tidigare kopplats till högre risk att utveckla typ 1-diabetes, en fyra gånger högre risk att utveckla LADA som vuxna.


Källa: SSDF

Foto: Rawpixel.com

Det här är LADA

LADA, Latent autoimmune diabetes in adults (vuxna), är en form av typ 1-diabetes som debuterar hos vuxna. Förloppet är långsammare än vid vanlig typ 1-diabetes och insulinbehandling inte nödvändigt från start.

Källa SSDF