Kort och dålig sömn kan störa njurfunktionen

Det är inte bara viktigt att sova tillräckligt många timmar, utan sömnen måste vara ostörd också. 1 procent fragmentering av sömnen ökade risken för njursvikt med 4 procent. 

Att sömnproblem är vanliga bland kroniskt njursjuka har det kommit fram mer och mer bevis för. Däremot har sambandet mellan sömnproblem och njursjukdomens fortskridande inte varit känt.

I studien vid University of Illinois at Chicago ingick 432 vuxna patienter med kronisk njursjukdom. En armbandsmonitor registrerade sömnens längd under 5-7 dagar och deltagarnas hälsotillstånd följdes upp under cirka fem år.

Deltagarna sov i genomsnitt 6,5 timmar per natt. Under uppföljningen avled 48 personer, medan njurarna slutade fungera hos ytterligare 70.

Kort och fragmenterad sömn är viktiga riskfaktorer för kornisk njursjukdom som man hittills inte har tagit med i beräkningen”, säger forskningsledaren Dr Ana C. Ricardo.

Vår studie understryker hur viktig sömnen är för njurfunktionen och hur viktigt det är att utveckla och kliniskt testa allt som kan ge bättre sömnvanor hos kroniskt njursjuka.”

Studien presenterades vid American Society of Nephrologys Kidney Week i Chicago i slutet av november 2016.