Kända föreläsare till Nationella Njurkonferensen

För trettonde gången sedan 1998 arrangeras Nationella Njurkonferensen den 20 – 21 oktober på Wallenberg Konferenscenter i Göteborg. Det blir två intressanta dagar med föreläsningar och panelsamtal om aktualiteter inom njurmedicin och transplantation. Moderator är Kattis Ahlström. Konferensen vänder sig till medicinsk profession, medlemmar i Njurförbundet och företrädare för industrin. För föreläsningarna står bland andra Anders Christensson, Kiana kina, Marie Felldin,Håkan Hedman, Annika Tibell och Markus Gäbel. Anmälan görs via konferensens hemsida www.njurkonferens.se.