Transplanterade riskerar drabbas extra hårt av coronaviruset

Organtransplanterade tillhör en av de grupper som riskerar att drabbas extra hårt av coronaviruset. Tommy Ivarsson, medgrundare till Jontefondens Insamlingsstiftelse som stöttar över 150 familjer runt om i Sverige där en familjemedlem ska eller kommer genomgå en organtransplantation, märker en ökad oro bland de familjer som stiftelsen jobbar med.

Organtransplanterade personer riskerar att drabbas extra hårt av coronaviruset. Bara att ta sig till och från skola och jobb kan utgöra en stor risk. Många familjer, där en familjemedlem genomfört organtransplantation, har nu därför tvingats sätta sitt liv på paus helt och hållet i rädslan av att bli smittade.

-Vi märker en dramatisk ökning av oro bland de familjer vi hjälper. Hela familjer tvingas att isolera sig i rädsla för att den transplanterade ska bli smittad, familjemedlemmar emellan. Oron påverkar både det sociala livet och viljan och förmågan att röra sig utanför hemmet, säger Tommy Ivarsson, medgrundare och pressansvarig för Jontefondens Insamlingsstiftelse.

Tommy Ivarsson, Jontefonden

Kan handla om liv och död

-Som transplanterad har man ett lägre immunförsvar och därför behöver man alltid vara extra försiktig i influensatider. Risken att bli smittad av coronaviruset kan innebära livsfara.Vi som ligger utanför riskgruppen måste lyfta blicken och förstå allvaret i situationen. Det är viktigt att man stannar hemma vid minsta symptom – inte bara för sin egen skull. Vi behöver börja tänka i konsekvenser och plocka fram vår förmåga att tänka med sunt förnuft. Det handlar om liv och död för många i riskgruppen, säger Tommy. 

Källa: Jontefonden

Foto: Akademiska sjukhuset


Om Jontefonden:

Jontefonden är en stiftelse för barn & ungdomar som väntar på eller har genomfört en organtransplantation och deras syskon. Jontefondens strävan är att ge livskraft i nuet, genom att skapa guldkant, trygghet och glädje i vardagen. Fonden har fått sitt namn efter Jonathan Ivarsson som till följd av lungfibros behövde en lungtransplantation. Läs mer eller ansök om medel på http://www.jontefonden.se/