Jontefonden ökar stödet till transplantations -drabbade familjer

Gunilla och Tommy Ivarsson från Jontefonden.

Jontefondens Insamlingsstiftelse har beviljats stöd ifrån både Postkodsstiftelsen och Radiohjälpen för att akut kunna öka insatserna till transplantationsdrabbade familjer under corona-pandemin.

– Syftet är att komma ännu närmare de 160 olika familjer vi följer. Tack vare samarbetet med Postkodsstiftelsen och Radiohjälpen kan vi fortsätta vårt arbete med att minska ensamhet, oro och otydlighet om vad som verkligen gäller, och inte minst skapa länkar ut till andra i samma situation, säger Tommy Ivarsson, medgrundare av Jontefondens Insamlingsstiftelse.

Sedan 2014 har Jontefonden verkat för att hjälpa organtransplanterade upp till 25 år och deras familjer, i syfte av att ge dem energi och ork att klara av deras tuffa situation.

Organtransplanterade tillhör en av de grupper som riskerar att drabbas extra hårt av covid-19.

Jontefondens Insamlingsstiftelse har nu beviljats stöd från både Postkodsstiftelsen och Radiohjälpen för att akut kunna öka insatserna mot transplantationsdrabbade familjer under corona-pandemin.

– Det måste vara en ständig oro att vänta på eller har genomgått en organtransplantation församtliga medlemmar i familjen, särskilt under dessa tider. Vi är därför stolta att stötta Jontefondens Insamlingsstiftelse i deras arbete med göra en akut insats för dessa familjer för att minska känslan av ensamhet, rädsla och isolering i samband med Covid-19, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Tidigare har Jontefonden b.la. arbetat med lägerverksamhet runt om i landet för barn, ungdomar, syskon och föräldrar. När de fysiska mötena nu försvårats ställer man om för att istället utöka digitala mötesformer både i grupp och individuellt.

– Det känns fantastiskt att vi nu får möjlighet att hjälpa ännu lite mer. Vi talar om familjer i riskgrupper som lever i ständig rädsla för den transplanterades hälsa. Syftet är att ge praktisk hjälp, råd, lyssna och finnas till för familjernas medlemmar, samt att använda digitala mötesforum för att låta familjerna mötas på nya sätt, säger Tommy Ivarsson.

Stora delar av arbetet kommer baseras via telefonsamtal och digitala möten, som mynnar ut i konkreta insatser i form av matkassar, psykologinsatser, och givande av överraskningspaket.

– Man får inte glömma att dessa familjer lever i tider då ingen vet vad som gäller, inte ens experterna och läkarna som står runt dessa familjer. De behöver känna att de har en lina in till ett sammanhang som verkligen förstår hur de har det och som är en ventil i isoleringen. Effekten av att hamna i ett sammanhang där folk förstår kan inte mätas. Den är enorm, berättar Tommy.

Källa: Jontefonden

Foto: Jontefonden