Immunsvaret begränsat hos svårt njursjuka efter vaccination mot covid-19

Immunsvaret efter vaccination mot covid-19 är begränsat hos svårt njursjuka som behandlas med bloddialys. Särskilt äldre personer riskerar att inte utveckla ett fullständigt immunsvar. Det visar en studie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Forskare manar till försiktighetsåtgärder för att skydda dessa patienter, inte minst på dialysenheter.

 – Våra resultat visar att var femte patient med avancerad njursjukdom som fick bloddialys hade ett begränsat immunsvar. Efter sex månader hade fyra av tio patienter inget uppmätbart antikroppssvar. Den viktigaste faktorn för att inte utveckla ett fullständigt immunsvar var hög ålder, säger Maria Svensson, överläkare och professor inom njurmedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som lett studien.

I studien har forskarna följt upp immunsvaret hos patienter med avancerad njursjukdom efter vaccination mot covid 19 genom att mäta antikroppar och t-cellssvar. Samtliga patienter som ingick i studien behandlas med bloddialys, eller hemodialys som det också kallas, och som innebär att blodet renas utanför kroppen.

– De flesta av patienterna hade ett antikropps- och t-cellssvar tre månader efter två doser av vaccin men immunsvaret minskade över tid. Nu har vi gett dessa patienter en tredje dos av vaccin. Vi tror att det fortsatt kommer att finnas patienter som har ett begränsat immunsvar mot covid 19 trots tre vaccinationer och kommer att följa upp detta. Hög ålder är den största riskfaktorn, förklarar Maria Svensson och fortsätter:

– Det är viktigt att känna till detta så att vi fortsätter med försiktighetsåtgärder för att inte sprida viruset på dialysenheter. Det handlar framförallt om att bära mask och isolera patienter med symptom på övre luftvägar innan testning för Covid-19. Det är också viktigt att personalen är vaccinerad, avrundar hon.

Data från studien presenteras på Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga möte State of the art covid 24-25 november 2021.

Källa: Akademiska sjukhuset