Idag 11 mars uppmärksammas Världsnjurdagen!

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Trots att kronisk njursjukdom ökar är kunskapen låg i omvärlden, något som uppmärksammas i hela världen på Världsnjurdagen. Personer med njursjukdomar har drabbats hårdare av covid-19, och viruset har i sig orsakat njurskador hos flera som har smittats.

Trots att njursjukdom är allvarligt är njurforskning inte prioriterat i jämförelse med flera andra folksjukdomar då de statliga forskningsanslagen delas ut. Därför har Njurförbundet startat Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Njurfondens utdelningsceremoni äger rum den 11 mars på Världsnjurdagen. Då kommer de 27 forskare som tilldelats 2021 års bidrag på 5 miljoner att presenteras. Ceremonin sänds digitalt.

UR PROGRAMMET:

  • Professor Bengt Fellström berättar om ett helt nytt läkemedel som kan bota en av de vanligaste njursjukdomarna (IgA-nefrit).
  • Professor Annette Bruchfeld och överläkare Maria Stendahl samtalar om hur njursjuka i Sverige drabbats av covid-19.
  • Alla 27 forskarprojekt presenteras av docent Peter Bárány, ledamot i Njurfondens styrelse

Moderator är Suzanne Axell, journalist och medicine hedersdoktor.

”Njurfondens bidrag ger ett viktigt stöd till många projekt som på sikt kan leda till nya behandlingar och högre livskvalitet för alla människor med njursjukdom. Njurfonden växer stadigt och vår ambition är att samla in och dela ut ännu mer pengar framöver”, säger Håkan Hedman, ordförande i både Njurförbundet och Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Utdelningsceremonin kan ses via Njurfondens hemsida den 11 mars kl. 17.00: https://www.njurfonden.se/forskare/njurfondens-forskarbidrag-2021/

Av Ulrika Efthamre

Källa: Njurfonden