Hjärt-Lungfonden delar ut miljoner

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. Maria Gomez, professor vid Lunds universitet, får 2,4 miljoner kronor i anslag som stöd för sin forskning att utveckla nya metoder för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärl.

”Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba cirka 700 miljoner människor runt om i världen år 2025. Sjukdomen medför förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom som kan medföra ett kortare liv. Med stöd från Hjärt-Lungfonden utforskar vi helt nya principer för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärlen”

säger Maria Gomez, professor vid Lunds universitet. Cirka 250 forskningsprojekt för kontinuerligt stöd från Hjärt-Lungfonden och Maria Gomez projekt .r ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

Källa: Hjärt-Lungfonden