Histamin kan skydda mot skador vid kardiorenalt syndrom

I en ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences undersökte en forskargrupp på University of Tsukuba nivån av histamin, en viktig faktor vid inflammation, hos möss med hjärtskada. De fann att histamin ökade i blodet hos dessa möss jämfört med normala möss.

-Histamin är en viktig faktor i olika inflammatoriska processer, och dess hämning leder i allmänhet till bättre sjukdomskontroll, säger Akiyoshi Fukamizu, författare till studien. 

-Vi hittade förhöjda nivåer av histamin i en musmodell av kardiorenalt syndrom, som överraskande skyddade mot ytterligare skador hos dessa möss.

LINDRA SKADA

Studien visade att möss som inte kunde producera histamin fick sämre effekter på hjärtskador, inklusive ökad hjärtstorlek, förändrad hjärtkontraktilitet och dålig urinfiltrering. Liknande effekter observerades när en specifik histaminreceptor (H3) -antagonist administrerades till möss med kardiorenal skada, vilket indikerade att denna receptor kan tjäna som ett användbart läkemedelsmål.

Förutom att de upptäckte att histamin kan kontrollera svårighetsgraden av kardiorenalt syndrom i en musmodell, visade forskarna att aktivering av en specifik histaminreceptor kan lindra tecken på kardiorenalskada hos dessa möss, vilket ger en ny potentiell behandling för patienter med hjärtsvikt och patienter med kronisk njursjukdom.

Källa: University of Tsukuba

Foto: Freepik.com, Thinkstock