Hälsosamtal fångar upp personer med risk för diabetes

Hälsosamtal lyckas med att fånga upp personer med förhöjd risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det i sin tur ökar chansen att stoppa sjukdom innan den bryter ut. Det visar statistiken från första året med hälsosamtal för 50-åringar i Region Västmanland.

– En betydande del av deltagarna hade högt blodtryck, BMI över 30 samt ohälsosamma glukosnivåer, säger Rebecca Jensen, regionens koordinator för Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar.

Under 2017 började inbjudningarna skickas ut till västmanlänningar födda 1967. Av de 3 825 personerna födda 1967 blev 94 procent inbjudna och cirka 40 procent genomförde samtalen – som omfattar enkät, provtagning och själva samtalet med en hälsosamtalsledare.

Region Västmanland är det sjunde landstinget/regionen i landet som inför så kallade riktade hälsosamtal till specifika åldersgrupper. Först ut var Västerbotten som startade i mindre skala redan på 90-talet, men där hälsosamtalen nu ligger bakom en lägre förtida dödlighet jämfört med resten av landet.

– Det motsvarar över 500 dödsfall, som borde ha inträffat om man inte hade genomfört hälsosamtalen, säger metodutvecklare Mats Hellstrand som nu hoppas på liknande framgångar i Västmanland i framtiden.

Ny hälsoekonomisk analys

– Nypublicerad hälsoekonomisk analys från Umeå universitet visar också hög kostnadseffektivitet, säger han.

Region Västmanland blev först i Sverige med att enbart ha enkäten digitalt. Enkäten som 50-åringar fyller i inför samtalet besvaras på dator, mobiltelefon eller läsplatta via personlig inloggning på 1177.

En av farhågorna vid införandet av hälsosamtalen var att de i första hand skulle användas av personer som redan har bättre utgångsläge vad gäller hälsa, d v s de med högre utbildning. Men det visade sig inte stämma: ­Högutbildade, lågutbildade och personer födda utanför Sverige har deltagit i lika hög grad.

Att enkäten var digital, via internet, hade inte heller någon betydelse.

Källa: Region Västmanland

Foto: Thinkstock