Hälften av alla sjuksköterskor läser till specialist

Mellan åren 2009 till 2014 minskade antalet specialistsjuksköterskor med 7 procent i förhållande till befolkningen. Internmedicin och/eller kirurgi minskade med närmare 40 procent och ambulanssjukvård ökade med nästan 80 procent, så utvecklingen skiljer sig mycket mellan specialiteterna.

Antalet specialistsjuksköterskor inom hälsa och sjukvård har minskat från 55 500 år 1990 till drygt 48 000 år 2014, en minskning på 7 500 personer på drygt 20 år. Manliga specialistsjuksköterskor har ökat från 4 000 till 5 500 under samma tid. För perioden 2009–2014 var minskningen störst för specialiteterna internmedicin och/eller kirurgi, där antalet per 100 000 invånare sjönk med 37,6 procent. Samtidigt ökade antalet specialister inom ambulanssjukvård, som är en relativt ny specialitet, med 79 procent i förhållande till befolkningen. Flera av de större specialistgrupperna har minskat de senaste åren. Ett undantag är den näst största gruppen anestesisjukvård och/eller intensivvård1 som ökade med 1,9 procent i förhållande till befolkningen under perioden 2009–2014. Trots att antalet specialistsjuksköterskor minskar, har fler utbildats de senaste åren jämfört med 1995–2006. Sedan 2007 har ca 2 000 sjuksköterskor årligen utbildats till specialister.

 

Allt färre sjuksköterskor väljer att vidareutbildas till specialister

Bland sjuksköterskor som är sysselsatta inom hälso- sjukvården är det 45 procent som har minst en examen från specialistutbildning för sjuksköterskor. År 1995 var motsvarande andel 65 procent. Visserligen finns det flera andra fristående kurser utöver de som ingår bland specialistutbildningarna.

 

 Fler äldre specialistsjuksköterskor

Drygt hälften av aktiva och sysselsatta specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården är 55 år eller äldre, i procent motsvarar de 47 procent. Det finns alltså en hög risk att inom 15 år kommer en stor andel av dagens befintliga specialistsjuksköterskor i vården gå i pension. Dock visar statistiken på att cirka hälften av samtliga sjuksköterskor som läser vidare gör det rätt snart efter sin examen. ”Det verkar vara så att de flesta som börjar studera igen gör det ganska snart efter legitimation. Tre år efter examen hade drygt 20 procent i båda grupperna börjat läsa vidare. Efter ytterligare några år börjar kurvan plana ut”, säger Anders Viberg, utredare på Universitetskanslerämbetet.

 

 

FAKTA: Om statistiken och pilotstudien

Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har undersökt två grupper sjuksköterskor: de som legitimerades läsåret 2000/2001 och de som gjorde det läsåret 2007/2008. I december 2016 hade 51 procent i den första gruppen börjat studera vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska. I den andra gruppen hade 47 procent börjat läsa vidare vid samma tid. Studien, som presenteras vid den nationella konferensen Framtidens vårdkompetens den 15 juni, visar även vad som händer efter specialiseringen. Både ett och tre år efter examen jobbar över 90 procent inom hälso- och sjukvård. Bland övriga arbetar många inom äldreomsorg, samhällsservice eller som universitets/högskolelärare. Pilotstudien är ett led i att förbättra statistiken och prognoserna över tillgången till olika kategorier av vårdpersonal, till ökad nytta för bland andra vårdgivare och lärosäten. I framtiden kan liknande studier därför komma att göras för fler legitimationsyrken i hälso- och sjukvården.

 

Källa: Socialstyrelsen