Hagamötet tillbaka efter pandemin

Efter två års uppehåll på grund av pandemin hålls i år PD i Praktiken äntligen som vanligt på Haga Slott utanför Enköping.

Temat på årets möte är patientens val av behandling. Finland är ett föregångsland när det gäller hembehandling och vi kommer bland annat få höra hur man där drar nytta av modern IT-teknik syftande till att ge patienten möjlighet att välja bästa möjliga behandlingsform. Virpi M Rauta från Helsingfors föreläser om tankar kring patientutbildning med hjälp av modern IT-teknik . På agendan finns också föreläsningar om ”ISPD – Nya riktlinjer vid peritonit” samt ”Uremikoordinatorns roll i valet av behandlingsform ”. Anmäl dig till Ann-Cathrine.Johansson@skane.se . Läs mer