Goda resultat av konstgjord bukspottkörtel

En studie som publiceras i The New England Journal of Medicine, visar på förbättrade blodsockervärden hos patienter som fick använda ett så kallat ”closed loop”-system under sex månader.

Många personer med diabetes har de senaste åren blivit försedda med CGM, så kallad kontinuerlig blodsockermätare – en apparat som automatiskt mäter blodsockret på patienten med jämna mellanrum och säger till om blodsockret är på väg över eller under målvärdet. En CGM automatiserar själva blodsockermätningen, men insulinet måste fortfarande doseras och injiceras manuellt.
Nu pågår forskning för att automatisera hela processen, i ett så kallat closed loop-system. Det innebär att inte endast blodsockermätningen, utan även doseringen och injiceringen av insulin, ska ske automatiskt. Closed loop-systemet brukar även kallas för en ”konstgjord bukspottkörtel”, eftersom det i praktiken ska göra bukspottkörtelns jobb på egen hand.

I den aktuella studien deltog 168 personer med typ 1-diabetes, vilka delades upp slumpmässigt. En grupp fick använda CGM och en grupp fick använda closed loop-systemet Control-IQ. Resultaten visar bland annat att den sistnämnda gruppen förbättrade sina blodsockervärden och ökade tiden de befann sig inom målvärdet med i snitt 2,6 timmar om dagen.
– Teknologin kring artificiella bukspottkörtlar har en enorm potential att förbättra vardagen för personer med typ 1-diabetes. Genom att göra hanteringen av typ 1-diabetes enklare och mer precis, kan den här teknologin minska den dagliga bördan av sjukdomen, samtidigt som den potentiellt kan reducera diabeteskomplikationer såsom ögon-, nerv- och njursjukdomar, säger Dr. Griffin P. Rodgers, en av forskarna bakom studien.

Källa: SSDF/Luca Pirro och cancer.se
Foto: Freepik.com