GelinStiftelsen bidrar till forskning om COVID-19 hos njurtransplanterade

Annika Wernersson

GelinStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning som rör njurtransplantationer. Nyligen beslutades att dela ut 650 000 kronor till fem olika forskningsprojekt. Den pågående Coronapandemin har oroat många som lever med ett transplanterat organ eftersom organtransplanterade tillhör en av riskgrupperna. Nu kommer GelinStiftelsen bidra till forskningsprojekt om COVID-19 hos njurtransplanterade i Sverige.

GelinStiftelsen grundades 1981 och har sitt namn efter Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) som var professor i transplantationskirurgi och den som inledde transplantationsverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset redan 1965. Han lade grunden till en framgångsrik verksamhet, trots en del motstånd i början. Genom hans entusiasm och forskningsinsatser blev Sahlgrenskas transplantationsklinik en av de internationellt ledande och är fortfarande den största i Sverige.

Den 19 maj i år beslutade GelinStiftelsen att dela ut 650 000 kronor till följande forskare och projekt:

150 000 kronor
Mårten Segelmark – Professor, Lunds Universitet, Lund.
”COVID-19 hos njurtransplanterade i Sverige”
150 000 kronor
Galina Travnikova
 – Forskarstuderande, Sahlgrenska Akademin, Göteborg 
”Kärlfunktion i transplanterade njurar efter okontrollerad hjärtdöd och organdonation”
150 000 kronor
Hannes Olauson – Medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm
”Inriktning på ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation”.
100 000 kronor
Annika Wernersson – Leg. läkare, Karolinska Institutet, Stockholm
”Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi vid njurtransplantation”.
100 000 kronor
Per Brandström – Sahlgrenska Akademin, Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Göteborg
”Förbättrad förståelse för medicinering hos ungdomar genom egenvård.”

Källa: www.gelinstiftelsen.se

Foto: Gustav Mårtensson