Fysisk aktivitet ger god smärtlindring vid artros

Artros är den mest vanligt förekommande kroniska ledsjukdomen. Fysisk aktivitet är förstahandsvalet vid behandling.

Ungefär var fjärde person över 45 år har artros och vanligaste leder som drabbas är knän och höfter. Symtomen är smärta och stelhet i leden och en försämrad gångfunktion. Det kan upplevas besvärligt att sträcka ut i höft och knä och att komma igång efter att man suttit still. Artros innebär att det stötdämpande ledbroskets kvalitet försämrats vilket kan ha orsakats av exempelvis stigande ålder, skada i leden, muskelsvaghet, arv eller av övervikt. Att styrkan i benen och bålmuskulaturen är nedsatt är vanligt vid höft- och knäartros. Även en försämrad kondition är vanligt förekommande.

Regelbunden fysisk aktivet

Fysisk aktivitet är förstahandsvalet vid behandling av artros då den har den bästa smärtlindrande effekten. Som tillägg kan ibland smärtstillande läkemedel vara nödvändig. Personer med artros rekommenderas både konditionsökande och muskelstärkande fysisk aktivitet. Det minskar smärtan, förbättrar livskvaliteten och förbättrar den fysiska funktionen. Regelbunden fysisk aktivitet 20–30 minuter 2–3 ggr/vecka är inte skadligt för ledbrosket. 

Måttlig intensitet

Intensiteten ska vara måttlig, dvs 12–13 enligt Borgs RPE-skala*. Brosket behöver belastas lagom mycket för att det ska bli balans mellan nedbrytning och uppbyggnad.

Alltför låg aktivitet eller aktivitet på väldigt hög nivå kan däremot skada brosket och leda till förvärrad artros. 

Viktigt att veta är att det ofta kan upplevas att smärtan i leden ökar tillfälligt vid träningsstart. Smärta och oro kan ibland bli ett hinder för fortsatt aktivitet. Det kan därför vara bra att träningen till en början leds av en fysioterapeut. 

Artrosskola inom primärvården

Inom primärvården erbjuds ofta träning i så kallad artrosskola. Dit kan personer med ledbesvär kan söka direkt eller bli hänvisade av sin vårdgivare. Remiss behövs inte.Röntgenundersökning eller diagnos är inte heller alltid nödvändigt då fysioterapeuten gör en undersökning inför uppstart. Röntgen kan dock behövas vid oklara fall. Kirurgisk behandling kan övervägas först när rehabiliterande behandling inte hjälper för att lindra smärtan och funktionsnedsättningen i leden.

Referenser:

FYSS 2021

1177.se

Av Mia Trondsen

Foto: Mia Trondsen