Framtidshopp tema på 12:e Nationella Njurkonferensen

Skådespelaren Sven Angleflod på Nationella Njurkonferensen.

”Nytt hopp för njursjuka” var temat för den 12:e Nationella Njurkonferensen som ägde rum den 23 oktober. Marie Evans, Ola Samuelsson, Michael Olausson och Per Lindne´r var några av föreläsarna under dagen.

Med Kattis Ahlström som konferencier inleddes den 12:e Nationella njurkonferensen i Wallenberg Konferens Center i Göteborg. På grund av covid-19 blev dagen blev ett hybridmöte med 50 gäster i publiken och ungefär 100 deltagare som följde konferensen via YouTube.

Inledningstalare var skådespelaren Sven Angleflod som berättade informativt och humoristiskt om hur dialysen påverkat hans liv. Under temat ”Vad är optimal dialys?” diskuterade sedan Marie Evans och Ola Samuelsson. Marie Evans som förespråkar mycket dialys per vecka menade att vinsterna för patienten med bättre livskvalitet och ökad symtomlindring var det man ska ta fasta på. Ola Samuelsson däremot förespråkade linjen att starta med lite dialys för att bevara njurens restfunktion

Michael Olausson berättade därefter om ett spännande forskningsprojekt med att använda njurar från patienter med okontrollerade hjärtstopp. En ny studie är på väg att genomföras med start nästa år och som är ett samarbete mellan kliniker i Kristianstad och universitetssjukhusen i Lund/Malmö och Göteborg. Dagen fortsatte med fler spännande föreläsningar av bland andra Per Lindne´r som berättade om hur det omtalade Step-projektet lyckats.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Ulrika Efthamre/ You Tube