Fosfatsänkande diet lovande behandling för dialyspatienter

En diet med fokus på att sänka serumfosfatnivåer kan vara en säker och effektiv behandling av hyperfosfatemi för patienter med hemodialys. Detta enligt en nyligen genomförd litteraturstudie i Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Hos patienter som genomgår hemodialys är hyperfosfatemi ett ihållande problem som bidrar till en rad komplikationer. 

 I litteraturstudien gjordes en systematisk granskning och metaanalys av kliniska studier av effekten med en fosfatspecifik behandling för individer med hemodialys.

Av de 8054 abstracs som identifierades granskades 168 artiklar och 12 kliniska studier. 

Enligt studien som publicerades i CJASN finns det ett lågt bevisvärde för att en fosfatsänkande diet är en säker och effektiv behandling för långvarig hyperfosfatemi hos patienter med hemodialys.

Källa: Clinical Journal of the American Society of Nephrology

https://cjasn.asnjournals.org/content/16/1/107

Foto: Freepik.com

https://cjasn.asnjournals.org/content/16/1/107