Första lungtransplantationen av patient med covid-19 i Sverige

Teamet bakom första lungtransplantationen av patient med covid-19.

Den första covid-patienten i landet har genomgått en lungtransplantation efter att ha insjuknat i covid-19. Detta efter att patienten vårdats i både respirator och ECMO, konstgjord lunga, under flera månader i Stockholm. Patienten har nu kunnat lämna Sahlgrenska Universitetssjukhuset för fortsatt rehabilitering på hemmaplan.

– Det är första gången vi har utfört en lungtransplantation på en patient som drabbats av covid-19, säger Göran Dellgren, professor och överläkare på Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Patienten insjuknade i covid-19 tidigt i våras och vårdades både i respirator på intensivvårdsavdelning och därefter i Ecmo, Extra Corporeal Membran Oxygenering. 

Ecmo-behandling innebär att man hjälper patienten med syresättning utanför kroppen via en liten maskin som fungerar som en konstgjord lunga. Patientens blod förs ut ur kroppen och syresätts i en maskin innan det förs tillbaka igen när lungorna inte själva klarar detta. Behandlingen kan ges till svårt sjuka lungpatienter där inte ens respirator är tillräckligt. Syftet är att låta lungorna få vila och ge möjlighet till att läka.

I det här fallet läkte inte lungorna samtidigt som patienten i övrigt var tillräckligt stark för att överhuvudtaget kunna klara av en lungtransplantation. Både intensivvård och framförallt Ecmo innebär en väldigt påfrestning för kroppen. Vår patient hade vårdats mer än fyra månader i Ecmo och respirator i Stockholm och då ingen återhämtning av lungorna bedömdes möjlig längre, genomgick han efter noggrann utvärdering lungtransplantation.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför flest lungtransplantationer i landet. Varje år genomförs ca 40-50 lungtransplantationer och totalt har man genomfört knappt 900 lungtransplantationer. 

– Det finns många bakomliggande orsaker till varför man behöver genomgå en lungtransplantation och det är fantastiskt att vi kan erbjuda den behandlingen på de som är unga och medelålders och annars inte skulle överleva.

På Transplantationscentrum ser man dock att ytterst få kommer att bli aktuella för lungtransplantation med anledning av covid-19.  De allra flesta med covid-19 tillfrisknar utan sjukhusvård och av de som behöver sjukhusvård är det endast en del som behöver vård på intensivvårdsavdelning med respirator. 

– Det är endast i enstaka fall som Ecmo-behandling kommer att vara aktuell för den här patientgruppen. En lungtransplantation är alltid bara aktuellt för de allra svårast sjuka med lungor som bedöms inte kunna läka, samtidigt som patienten i övrigt bedöms klara av en lungtransplantation. Men för dessa patienter är transplantationen helt avgörande, säger Göran Dellgren.

Just nu pågår den årliga donationsveckan som initieras av Socialstyrelsen och som syftar till att fler ska ta ställning till organ- och vävnadsdonation. 

Det är viktigt att komma ihåg att bakom varje transplantation finns en donator. Utan donationer skulle vi inte kunna genomföra några transplantationer så jag vill verkligen uppmana fler att ställning, genom att anmäla sig till donationsregistret och meddela sina närstående, Pia Löwhagen Hendén, regionalt donationsansvarig läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Källa: Västra Götalandsregionen

På bilden: Jesper Magnusson, överläkare lungmedicin, Martin Silverborn, överläkare thoraxkirurgiska kliniken, Lina Wessmark sjuksköterska, Elin Olsson, underläkare och Göran Dellgren, professor och överläkare vid Transplantationscentrum. Martin Silverborn och Göran Dellgren utförde transplantationen. Övriga på bilden har vårdat landets första patient som genomgått en lungtransplantation efter att ha insjuknat i covid-19..