Forskare vill ta fram effektivare dialysbehandling

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus arbetar på att ta fram en effektivare behandling med målet att förenkla vardagen för många dialyspatienter.

– I tidigare studier har vi teoretiskt visat att det går att både effektivisera behandlingen och att minska glukosupptaget – en välkänd bieffekt som leder till viktuppgång – när det gäller påsdialys. Nu ska vi i både experimentella och i kliniska studier se om våra hypoteser håller. Förutsättningarna är så goda att jag är övertygad om att vi har en ny behandling som standard på kliniken inom fem år, säger Carl Öberg, forskare i njurmedicin och ST-läkare.

En timmes kortare dialys

– Vi räknar med att kunna optimera behandlingen för de som får dialys i hemmet med 30 procent ökad behandlingseffekt och samtidigt minska glukosupptaget med 20-30 procent. Det skulle innebära en timmes kortare behandling för patienten varje natt. Det låter kanske inte så mycket, men den timmen kan de använda till annat istället för att vara bundna till dialysmaskinen.

Carl Öberg säger också att det skulle innebära att fler skulle få påsdialys i hemmet istället för bloddialys, vilken innebär tre sjukhusbesök om cirka fyra timmar per tillfälle varje vecka.

Anledningen till att majoriteten av patienterna idag får bloddialys är att den anses effektivare än påsdialys.

Källa: Lunds Universitet