Forskare vill dela in diabetes i 5 olika typer

Typ 1 och typ 2 diabetes känner vi till. Men två sorters diabetes verkar inte räcka längre. Ny svensk-finländsk forskning tyder på att diabetes bör delas in i fem sorter, där typ 1-diabetes är den första gruppen. Sedan delas typ 2-diabetes in i fyra olika diagnoser.

Detta har diabetesprofessor Leif Groops forskargrupp i Lund kommit fram till.Genom att mata in sex olika värden, som ålder, bmi och långtidsblodsocker HbA1c, från en stor grupp svenskar med diabetes, urskiljde sig de fem grupperna efter datorns statistiska analys. När ett nytt test gjordes i Finland visade sig samma grupper.

De fyra grupperna som i dag alla bildar typ 2-diabetes, visade sig skilja sig åt markant. I exempelvis grupp 3 samlar sig kraftigt överviktiga patienter med insulinresistens, i dag ofta felbehandlade, och med högst risk för njurskador.

 Å andra sidan fann forskarna att runt hälften av dem som har typ 2-diabetes har en lindrigare variant, grupp 5, och skulle klara sig bra med ett läkarbesök per år och behandling med förstahandsvalet, tabletten Metformin.

— Vi behöver börja använda den här indelningen nu för att kunna ge rätt behandling till varje patient. Det handlar om att kunna förebygga svåra komplikationer i de grupper där risken är störst. Vi kan inte fortsätta se patienter med typ 2-diabetes som en stor, grå massa, säger Leif Groop, professor vid Lunds universitet till tidningen Vårdfokus.

Forskarnas förslag till ny indelning

Grupp 1: Svår autoimmun diabetes

Typ 1-diabetes och LADA, den typ 1 som vuxna får. Karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, dålig blodsockerkontroll, försämrad produktion av insulin och speciella autoantikroppar i blodet.

Grupp 2: Svår insulinbrist-diabetes Högt HbA1c, försämrad produktion av insulin och måttlig insulinresistens, ej antikroppar. Har högst förekomst av synskador som komplikation.

Grupp 3: Svår insulinresistens-diabetes

Kraftig övervikt och allvarlig insulinresistens. Högst förekomst av njurskador, vilket kostar samhället mest.

Grupp 4: Mild fetmarelaterad diabetes

Kraftigt överviktiga patienter som insjuknar relativt unga.

Grupp 5: Mild åldersrelaterad diabetes
Den största gruppen, 40 procent, med de äldsta patienterna.

Källa:Vårdfokus

Fotnot: Definitionen av diabetes har inte ändrats. Det här är ett forskarförslag.