Fler kan få medicin mot cystnjurar


Europeiska kommissionen har godkänt en utvidgad indikation för Jinarc, som är ett läkemedel som kan bromsa utvecklingen av cystnjurar. Beslutet innebär att läkemedlet nu kan förskrivas till personer med ADPKD som har kronisk njursvikt i stadium 4. Tidigare gällde det bara för stadium 1-3.

ADPKD är en ärftlig kronisk sjukdom som gör att det bildas små vätskefyllda blåsor i njurarna. De kan växa till sig snabbt hos olika individer. Personer som kan komma i fråga för läkemedlet är de med ett snabbt sjukdomsförlopp eftersom medlet kan minska tillväxthastigheten. Cystorna leder till att njurarna ökar i volym vilket kan ge smärta, högt blodtryck och njurssvikt. Jinarc är det första läkemedlet som kan påverka sjukdomsförloppet vid ADPKD och gör att njurfunktionen kan bevaras en längre tid, vilket gör att personer med sjukdomen kan klara sig längre utan att behöva starta i dialys eller transplanteras med en ny njure.

Källa: Njurfunk

Foto: Rawpixl