Finland testar nytt sätt att donera organ – patienter som väntar på njure först i kön

Finland har hittills bara använt sig av hjärndöda organdonatorer, i fall där levande donatorer inte är en möjlighet. Men det är inte tillräckligt för att täcka behovet av transplantationer, så nu ska systemet ändras.

Också dödförklarade personer vars hjärta har stannat, men som inte är hjärndöda, ska kunna donera.

Den nya transplantationsverksamheten har ett namn: DCDD, som står för Donation After Circulatory Determination of Death (på svenska ungefär donation efter att blodcirkulationen avstannat).

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har inlett ett DCDD-pilotförsök med tio organdonatorer. Försöket fokuserar bara på njurtransplantationer. Njurar kan i normala fall doneras av fullt levande människor.

Det är HUS som tar hand om alla transplantationer i Finland. Sjukvårdsdistriktet har förberett sig för DCDD-verksamheten i två år.

är verksamheten etableras kan HUS också utföra transplantat med andra organ än njurar. I andra länder utgör den årliga andelen DCDD-organdonatorer mellan 20 och 55 procent av alla avlidna donatorer.

”Hjärndöda donatorer är det primära alternativet för att få organtransplantat. Men DCDD-verksamheten kan öka antalet döda organdonatorer”, säger avdelningsöverläkare Marko Lempinen i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet ger den nationella organdonationskoordinatorn Anna-Maria Koivusalo ett exempel.

”Om en svårt hjärnskadad patient inte förväntas kunna återhämta sig kan den flyttas från intensivvård till terminalvård. En sådan patient kan vara organdonator efter att blodcirkulationen avstannat – om hen inte har motsatt sig det”, säger hon.

En nationell arbetsgrupp har tillsatts för att stödja DCDD-verksamheten. Enligt gruppens utredningar är verksamheten etiskt motiverad och det verkar inte finnas några hinder i lagstiftningen.

För tillfället väntar 450 personer i Finland på att få en njure. Över 2 000 personer får dialysbehandling, men alla uppfyller inte kraven för transplantation.

En liten ökning i transplantationer betyder väsentliga besparingar i dialyskostnader för samhället, enligt pressmeddelandet.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Freepik.com

Källa: svenska.yle.fi