EU anslag för sällsynta njursjukdomar till Lund

Lunds Universitet får EU anslag för studier av sällsynta njursjukdomar.

Tillsammans med forskare och patientorganisationer från Italien, Holland, Frankrike, Tyskland och Ungern och ett företag sökte Lunds Universitet och fick EU anslag för studier av två sällsynta komplementmedierade njursjukdomar atypiskt HUS och C3 glomerulopati.

-I Sverige fick vi stöd från Håkan Hedman från Njurförbundet, säger Diana Karpman, professor i pediatrik vid Lunds Universitet.

Anslaget ingår i det gemensamma programmet för sällsynta sjukdom EJP RD ( European Joint Program on Rare Diseases)  ”Utveckling av nya analysverktyg och vägar för att påskynda diagnos och underlätta diagnostisk övervakning av sällsynta sjukdomar”.

Läs mer på  https://www.ejprarediseases.org/jtc2022/

Av Ulrika Efthamre

Foto Thinkstock