Egenprovtagning för njurtransplanterade ger bra resultat

En norsk studie som är publicerad i British Journal of Pharmacology undersökte 25 njurtransplanterade (ålder 21–74 år), vilka gjorde egenprovtagning av blod, efter njurtransplantation. Syftet var att förstå den kliniska nyttan i förhållande till den klassiska metoden att ta blodprover på patienter, för att monitorera nivåerna av takrolimus, kreatinin och hemoglobin hos de njurtransplanterade patienterna.

– Våra resultat visar att egen provtagning var likvärdig som klassisk provtagning, och att det kan förenkla och förbättra uppföljningen av transplanterade patienter, säger NilsTore Vethe ansvarig för studien.

Nils Tore Vethe

Två volymetriska enheter

Fingerstickprovtagning har dykt upp som ett attraktivt verktyg för terapeutisk läkemedelsövervakning och tillhörande diagnostik. Studien strävade efter att validera den kliniska prestandan av att använda två volymetriska enheter (Capitainer® qDBS och Mitra®) för övervakning av takrolimus, kreatinin och hemoglobin hos njurtransplanterademottagare. Sekundärt utvärderades potentiella skillnader mellan fingersticksprovtagning utförd av sjukvårdspersonal jämfört med självprovtagning och skillnader mellan de två enheterna.

-Vi jämförde fingerstick och venös provtagning i tre inställningar: mikroprovtagning utförd av vårdpersonal, självprovtagning under övervakning, oövervakad självprovtagning. Fingerstickproverna analyserades med anpassade metoder och resultat jämfört med rutinmetodanalys av de venösa blodproverna, säger Nils Tore Vethe.

Nils Tore Vethes forskningsfokus har de senaste åren varit relaterad till utveckling av farmakologiska metoder som kan förenkla och förbättra uppföljningen av transplanterade samt utveckling av farmakologiska verktyg. Idag arbetar han som sektionschef, Klinisk farmakologi, Rikshospitalet, Farmakologiska institutionen vid Oslo universitetssjukhus.

Resultat av prover

Resultaten av studien visar att 25 njurtransplanterade mottagare genomförde huvudstudien och 12 njurtransplanterade mottagare genomförde en post hoc-valideringsstudie. För takrolimusmätningar och förutspådd area under kurvan var proportionerna inom ±20 % skillnad 79 %-96 % för Capitainer och 77 %-95 % för Mitra. För kreatinin och hemoglobin var proportionerna inom ±15% 92%-100% och 93%-100% för Capitainer respektive 79%-96% och 67%-92% för Mitra. Vid jämförelse av provtagningssituationer var framgångsfrekvensen konsekvent för Capitainer (92%-96%), medan Mitra visade 72%-88% och 52%-72% framgång med prover som samlats in av vårdpersonal och patienterna själva.

Metoderna tekniskt möjliga

Slutsatserna visar att bägge metoderna är tekniskt möjliga för att mäta takrolimus, kreatinin och hemoglobin. I samband med självprovtagning bibehöll Capitainer konsekvent provtagningsframgång och analytisk kvalitet. Implementering av volymetrisk självprovtagning med fingerstick för övervakning av takrolimus, kreatinin och hemoglobin kan förenkla och förbättra uppföljningen av mottagare.

-Vi ser positivt på dessa resultat. Nu hoppas vi på mer forskning i ämnet, säger Nils Tore Vethe.

Av Ulrika Efthamre

Foto: NilsTore Vethe, freepik.com

Studien: British Journal of Pharmacology,

 

Bildtext: Klinisk prestanda för volymetrisk fingersticksprovtagning för övervakning av takrolimus, kreatinin och hemoglobin hos njurtransplanterade